Studia podyplomowe; Farby proszkowe

Wydział Chemiczny Politechniki Rzeszowskiej Im. I. Łukasiewicza w Rzeszowie zaprasza na pierwsze w Polsce studia podyplomowe „Farby i lakiery proszkowe - technologia wytwarzania, aplikacja, zastosowanie”.

Studia podyplomowe; Farby proszkowe

Cel studiów

Przygotowanie słuchaczy do pracy w przedsiębiorstwach i jednostkach badawczych zajmujących się:

 • zabezpieczaniem powierzchni przed korozją
 • produkcją i  dystrybucją surowców i środków pomocniczych do farb proszkowych
 • wytwarzaniem farb proszkowych
 • malowaniem proszkowym
 • prowadzeniem badań w zakresie farb proszkowych

 

Sylwetka absolwenta

Absolwent studiów podyplomowych uzyska praktyczną, podbudowaną teoretycznie wiedzę z zakresu najnowszych technologii farb i lakierów proszkowych, niezbędną podczas pracy w jednostkach badawczych lub przemyśle farb proszkowych oraz branżach pokrewnych. Oprócz wiedzy teoretycznej uzupełni swoje przygotowanie praktyczne o techniki przygotowania rożnego rodzaju podłoży pod malowanie proszkowe, technologii wytwarzania surowców, recepturowania farb proszkowych, metod oceny jakości farb i powłok, a także rozwiązywania problemów podczas malowania proszkowego. Po zaliczeniu wszystkich zajęć, absolwent otrzyma świadectwo ukończenia studiów podyplomowych Politechniki Rzeszowskiej wg wzoru ustalonego przez MNiSW

Wykładowcy

 • doświadczeni praktycy z przemysłu farb i lakierów proszkowych
 • specjaliści z instytutów badawczych
 • naukowcy z Politechniki Rzeszowskiej

 

Czas trwania: 2 semestry

System studiów: Niestacjonarny, zajęcia odbywać się będą w soboty i niedziele co 3 lub 4 tygodnie

Rekrutacja

 • rekrutacja odbywa się bez egzaminów wstępnych
 • zgłoszenie uczestnictwa należy dokonać poprzez System Internetowej Rekrutacji (SIR)
 • wymagane dokumenty, należy dostarczyć do 30 września 2022r.  do Dziekanatu: mgr Elżbieta Gancarz, Politechnika Rzeszowska im. I. Łukasiewicza w Rzeszowie, Wydział Chemiczny, p. 102, tel. (+48 17) 865 13 75,, email: egancarz@prz.edu.pl

 

WAŻNE TERMINY

Rozpoczęcie: październik 2022r.

Termin naboru: 1.06-30.09 2022r.

ODPŁATNOŚĆ:

 • 5 000 zł / semestr
 • 4 500 zł / semestr członkowie PSK

 

DODATKOWE INFORMACJE

Studia zgłoszone do bazy usług rozwojowych (BUR) w PARP. Możliwość ubiegania się o dofinansowanie w ramach BUR.

Więcej informacji na stronie internetowej pod adresem:

https://wch.prz.edu.pl/kierunki-studiow/studia-podyplomowe/farby-i-lakiery-proszkowe---technologia-wytwarzania--aplikacja--zastosowanie

Kontakt: Dr hab. Barbara Pilch-Pitera, prof. PRz, Politechnika Rzeszowska, Wydział Chemiczny, Al.. Powstańców Warszawy 6, 35-959 Rzeszów

email: barbpi@prz.edu.pl    Tel. 17 8651700

Firmy wspierające PSK

Reklama