PSK na konferencji Corrosion 2019, organizowanej przez NACE

Pod koniec marca 2019 r. w Nashville, USA odbyła się międzynarodowa konferencja Corrosion 2019. To największe na świecie branżowe spotkanie specjalistów od dawna umożliwia wymianę doświadczeń i poszerzenie wiedzy w zakresie walki z korozją specjalistom: wykonawcom i naukowcom z całego świata. Połączenie praktyki z teorią oraz wyników najnowszych badań z doświadczeniem jest od lat źródłem inspiracji i motywacji dla efektywnego i nowoczesnego podejścia do problemów korozji.

PSK na konferencji Corrosion 2019, organizowanej przez NACE

W tym roku PSK było również obecne na tej konferencji. Reprezentował nas Bartosz Noworyta, wyznaczony przez Zarząd PSK na osobę odpowiedzialną za pogłębienie współpracy z NACE International.
Podczas Corrosion 2019 odbyto szereg spotkań zarówno z NACE, WCO jak i uznanymi w świecie autorytetami walki z korozją. Celem było zacieśnienie i sformalizowanie współpracy pomiędzy PSK a instytucjami międzynarodowymi. Obecnie trwają prace nad podpisaniem umowy ramowej z NACE International. W ramach tej umowy PSK ma zamiar udostępnić swoim członkom wiedzę i szkolenia zgromadzone i przetwarzane przez NACE. Trwają również prace nad implementacją w Europie kluczowego dla NACE International programu pod nazwą Impact PLUS.
Zarząd PSK jest przekonany, że pogłębienie współpracy z NACE przyniesie wymierne korzyści członkom PSK, jak również przyczyni się do poszerzania wiedzy z zakresu antykorozii.

Na zdjęciu od lewej: Stuart Bond, NACE i Bartosz Noworyta, PSK

Firmy wspierające PSK