Petycja PSK do Ministerstwa Infrastruktury i Budownictwa oraz odpowiedź na petycję

Zapraszamy do zapoznania się z całością korespondencji.

Petycja PSK do Ministerstwa Infrastruktury i Budownictwa oraz odpowiedź na petycję

Zachęcamy do zapoznania się z tekstem petycji PSK z dnia 16.10.2017 r., która została złożona w Ministerstwie Infrastruktury i Budownictwa. Petycja dotyczy prawnego uregulowania prac związanych z zabezpieczeniem przed korozją obiektów budowlanych.

Przedstawiamy również odpowiedź MIiB na naszą petycję z dnia 5.01.2018.

Odpowiedź w skrócie: "wprowadzenie zaproponowanych zmian nie jest zasadne". 

Firmy wspierające PSK