Nowy Zarząd PSK

Na Walnym Zebraniu Sprawozdawczo-Wyborczym PSK w dniu 08.12.2020 r. wybrany został nowy Zarząd.

Nowy Zarząd PSK

Więcej informacji o Zarządzie tutaj.

Zapraszamy wszystkich członków PSK do włączenia się w prace Komisji, podzielenie się swoimi pomysłami i opiniami.

Firmy wspierające PSK