Nagroda czasopisma Coatings - zgłoszenia do 31 maja

Nagroda Coatings 2021 Young Investigator Award jest przeznaczona dla młodych badaczy (do 40 r.ż.) zajmujących się powłokami. Zgłoszenia do 31 maja.

Nagroda czasopisma Coatings - zgłoszenia do 31 maja

Na zwyciezcę czeka nagroda pieniężna, pamiatkowa oraz bezpłatna publikacja w czasopiśmie Coatings.

Szczegółowe informacje i regulamin.

Firmy wspierające PSK