Materiały Kongresów EUROCORR

Członkowie PSK mogą korzystać z materiałów Kongresów EUROCORR.
W zakładce Dokumenty (po zalogowaniu) dostępny jest link do materiałów Kongresów EUROCORR z lat 2004-2014.

Materiały Kongresów EUROCORR

Zasoby można przeszukiwać wg Autora, tytułu, streszczenia, sesji, daty Kongresu.

Firmy wspierające PSK