Kurs mykologiczno-budowlany

Kurs mykologiczno-budowlany OCHRONA BUDYNKÓW PRZED WILGOCIĄ, KOROZJĄ BIOLOGICZNĄ I OGNIEM

Kurs mykologiczno-budowlany

Kurs mykologiczno-budowlany OCHRONA BUDYNKÓW PRZED WILGOCIĄ, KOROZJĄ BIOLOGICZNĄ I OGNIEM  odbędzie się w dniach 12.-23.lutego 2024 r., we Wrocławiu.

Tematyka kursu zrealizowana zostanie w ciągu 140 godzin. Wykładowcami będą najlepsi specjaliści w dziedzi­nie ochrony obiektów budowlanych. Przewidziane są również prezentacje rozwiązań systemowych. Kurs kończy się egzaminem (dla chętnych) i wydaniem świadectwa. Ukończenie kursu stanowi warunek konieczny do uzyskania w późniejszym czasie rzeczoznawstwa PSMB, według zasad obowiązujących w Stowarzyszeniu. Może być również przydatne dla członków Izby Inżynierów Budownictwa i zarządców budynków. Uczestnicy kursu powinni legitymować się ukończeniem studiów wyższych technicznych w dziedzinie: budownictwo lądowe, wodne, architektura, technologia drewna, konserwacja zabytków, wyjątkowo chemiczna i biologiczna inżynieria materiałowa lub biotechnologia.
Kierownik kursu: dr inż. Zygmunt Matkowski
Adres do korespondencji: Polskie Stowarzyszenie Mykologów Budownictwa, 53-601 Wrocław, ul. Tęczowa 57, I p.
tel./fax: 71 344 80 12,  e-mail: biuro@psmb.wroclaw.pl   •   Informacje i karta zgłoszenia: www.psmb.wroclaw.pl
Informacje:  www.psmb.wroclaw.pl

 

Firmy wspierające PSK

Reklama