Konkurs Złoty Medal Chemii

Konkurs "Złoty Medal Chemii" - XII Edycja (2022) ma na celu wyłonienie autorów najlepszych prac licencjackich lub inżynierskich z chemii i jej pogranicza. Organizatorem konkursu jest Instytut Chemii Fizycznej PAN (IChF PAN) w Warszawie oraz firma DuPont. Honorowy patronat nad wydarzeniem objęli: Polskie Towarzystwo Chemiczne, Komitet Chemii Analitycznej Polskiej Akademii Nauk oraz prof. dr hab. Maciej Żylicz, prezes Fundacji na rzecz Nauki Polskiej.

Konkurs Złoty Medal Chemii

Zasady zgłaszania

Do konkursu mogą być zgłaszane prace licencjackie/inżynierskie o znaczeniu poznawczym jak i aplikacyjnym w dziedzinie chemii (oraz prace z pogranicza chemii i biologii lub chemii i fizyki) zrealizowane (i obronione) w Polsce w roku akademickim 2021/2022. Rozpatrywane będą również prace obywateli polskich obronione na uczelniach poza granicą Polski. 

Zgłoszenia konkursowe należy przesyłać droga elektroniczną poprzez stronę
www konkursu www.zlotymedalchemii.pl uruchamiając program zgłoszenia kandydatów (przycisk „REJESTRACJA / ZGŁOSZENIE PRACY”).

Terminy

Rozpoczęcie naboru zgłoszeń: 1 czerwca 2022.
Termin nadsyłania zgłoszeń upływa 14 października 2022.
Ogłoszenie listy finalistów nastąpi 7 listopada 2022.
Prezentacje finalistów 22 listopada 2022.
Ogłoszenie końcowych wyników konkursu 13 grudnia 2022.
 

Nagrody

Laureaci konkursu otrzymują oprócz medali nagrody pieniężne w wysokości: I NAGRODA - 10 tys. zł, II NAGRODA - 5 tys. zł, III NAGRODA - 2,5 tys. zł.

Więcej informacji:

Firmy wspierające PSK

Reklama