Konkurs Polskiego Stowarzyszenia Korozyjnego na najlepszą pracę dyplomową w dziedzinie korozji

Do 31 marca 2021 r. czekamy na zgłoszenia prac dyplomowych [doktorskich, magisterskich, inżynierskich i licencjackich] obronionych w 2020 r. i wpisujacych się w tematykę szeroko rozumianej ochrony przed korozją.

Konkurs Polskiego Stowarzyszenia Korozyjnego na najlepszą pracę dyplomową w dziedzinie korozji

Do wygrania nagrody pieniężne w wysokości: 3000 zł, 2500 zł i 2000 zł.

Więcej informacji oraz plakat do pobrania: https://psk.org.pl/o-nas/konkursy

Firmy wspierające PSK