Konkurs fotograficzny rozstrzygnięty

Konkurs fotograficzny „Skorodowane obiekty mostowe – jak daleko do katastrofy?” zakończył się. Przesłano 24 prace, zawierających w sumie ok. 70 zdjęć, przedstawiających bardzo ciekawe obiekty, w dodatku w pięknych ujęciach, ukazujących z dużym znawstwem najbardziej zagrożone elementy konstrukcji.

Konkurs fotograficzny rozstrzygnięty

Aż 14 prac dotyczyło obiektów kolejowych. Autorzy przysłali również zdjęcia mostów drogowych. Inna grupa zdjęć dotyczy kładek dla pieszych. Autorzy zauważyli również duże zniszczenia korozyjne na estakadzie przewodów ciepłowniczych nad Doliną Służewiecką w Warszawie (woj. mazowieckie) i na konstrukcji stalowej mola w Sopocie (woj. pomorskie).

Procesy korozyjne na wszystkich pokazanych obiektach stanowią zagrożenie dla trwałości konstrukcji, a w wielu przypadkach zagrożenie dla życia użytkowników. Zgłoszone do konkursu obiekty, jak i  im podobne, szpecą okolice i  działają depresyjnie na każdego, kto spojrzy w ich stronę. Niestety, najczęściej brak właściwego podejścia do problemu zabezpieczeń antykorozyjnych (niewłaściwie wykonany projekt przez osobę bez doświadczenia w tym zakresie, brak nadzoru inwestorskiego podczas wykonywania prac, niewłaściwe utrzymanie obiektów) doprowadza do: obniżenia ich klasy, zwężania szerokości przejazdu i  innych ograniczeń funkcji użytkowych, a  w  konsekwencji do: czasochłonnych i  kosztochłonnych objazdów, większego zanieczyszczenia środowiska, podenerwowania i  frustracji wszystkich. Należy zdać sobie sprawę, że zgodnie z  normą PN-EN ISO 12944 remont całkowity powinien zostać podjęty, gdy skorodowanie na 10% powierzchni osiąga stopień Ri3, czyli 1% powierzchni. Na pokazanych obiektach stopień skorodowania wynosi wszędzie powyżej 50% powierzchni, a w wielu miejscach widać już perforację elementów lub duże ubytki korozyjne. Doprowadzenie do takiego stopnia zniszczeń w  wielu przypadkach oznacza remont całkowity, ale już nie zabezpieczeń przeciwkorozyjnych, a całej konstrukcji lub wręcz wymianę obiektu na nowy. 

Zgodnie z decyzją Kapituły Konkursu, jego laureatami zostali:

I nagroda (5tys. zł) - Tomasz Wierzbicki (Warszawa), praca nr 15, podpisana pseudonimem "Wierzba", przedstawiająca kładkę dla pieszych w Lidzbarku Warmińskim.

II nagroda (3 tys. zł) – Łukasz Rabiej (Kobyłka), praca nr 11, podpisana pseudonimem "Rabik", przedstawiająca Most Średnicowy w Warszawie.

III nagroda (2 tys. zł) – Paweł Rogóż (Wrocław), praca nr 2, przedstawiająca most nad rzeką Bóbr, w miejscowości Siedlęcin. 

Sponsorami konkursu byli. Polska Izba Konstrukcji Stalowych, Polskie Stowarzyszenie Korozyjne, Tikkurila Polska S.A., M+M Inwestyn sp. z o.o. 

Nagrodzone prace opublikowano w "Konstrukcjach Stalowych" , nr 08/2020. Poniżej fotografie laureatów I, II oraz III miejsca.

 

I miejsce

 

II miejsce

 

III miejsce

 

 

 

Firmy wspierające PSK

Reklama