Kongres ETCC w 2021 roku

Z powodu światowych restrykcji związanych z pandemią SARS CoV-2, termin kongresu ETCC2020 - European Technical Coatings Congress został przesunięty. Kongres odbędzie się w dniach 03-05 września 2021 w Krakowie.

Kongres ETCC w 2021 roku

Wszystkie dotychczasowe warunki i ustalenia, w tym:

  • Rejestracja do udziału w kongresie
  • Dokonane opłaty kongresowe
  • Przesłane wystąpienia w trakcie kongresu; referaty oraz postery
  • Rejestracje do udziału w wystawie
  • Zgłoszenia do sesji „Summer School” dla młodych naukowców

pozostają ważne w nowym terminie kongresu.

 

Na prośbę osób zainteresowanych ustanowiono dodatkowy termin zgłaszania referatów i posterów: 30 grudnia 2020.

Więcej informacji na stronie: www.etcc2020.org

Prospekt informacyjny ETCC2020

Najważniejsze Fakty i Liczby dotyczące Kongresu:

Firmy wspierające PSK