Kongres ETCC - podsumowanie

European Technical Coatings Congress (www.etcc2022.org ) odbywał się w dniach 12-14 lipca 2022 w Auditorium Maximum Uniwersytetu Jagiellońskiego
w Krakowie. Prezentacje ETCC2022 dotyczyły najnowszych osiągnięć nauki i techniki w zakresie: farb, lakierów, surowców, materiałów budowlanych, klejów.
Ten prestiżowy kongres o zasięgu światowym organizowany od 70 lat w różnych krajach, teraz odbywał się po raz pierwszy w Polsce.

Kongres ETCC - podsumowanie

Kongres rozpoczął się w dniu 11.07.2022 specjalną sesją: „Summer School” dedykowaną młodym naukowcom (uczestniczyło 60 osób z różnych krajów wygłoszono 8 wykładów)
Kongres zakończył się w dniu 14.07.2022 o godz 15.00 Ceremonią zamknięcia ETCC2022 wraz z rozdaniem nagród za najlepsze wystąpienia.
Program kongresu dostępny na stronie: https://etcc2022.org/en/congress-program obejmował:
• 108 referatów w 5 równoległych sesjach oraz 3 referaty plenarne
• 60 posterów tematycznych wystawianych na panelach prezentacyjnych
• Udział 15 wystawców z 7 krajównięć nauki i techniki w zakresie: farb, lakierów, surowców, materiałów budowlanych, klejów.

Przyznano nagrody: za najlepszy referat dla młodych naukowców, nagrody za najlepszy referat, oraz nagrodę Alaina Clause'a  za najepszy referat o tematyce ekologicznej.

Zarejestrowano ponad 350 uczestników Kongresu z 26 krajów.

Więcej o Kongresie: https://www.facebook.com/etcc2022

Firmy wspierające PSK

Reklama