Konferen­cja Pomiary Korozyjne w Ochronie Elektroche­micznej

Polski Komitet Elektrochemicznej Ochrony przed Korozją SEP serdecznie zaprasza na konferen­cję „Pomiary Korozyjne w Ochronie Elektroche­micznej".

Konferen­cja  Pomiary Korozyjne w Ochronie Elektroche­micznej

W tym roku konferencja jest planowana w dniach od 17 do 19 października 2022 roku, w Hotelu DOM ZDROJOWY RESORT & SPA w Jastarni. 

Celem Konferencji jest zaprezentowanie postępu technicznego z zakresu elektrochemicznej ochrony przed korozją, a w szczególności nowych metod i technik pomiarowych stosowanych w ochronie katodowej konstrukcji metalowych. Program Konferencji umożliwi wszystkim uczestnikom wymianę poglądów i doświadczeń zawodowych oraz podnie­sienie  świadomości i kwalifikacji osób zajmujących się ochroną przed korozją. 

Przewiduje się prezentację prac w formie referatów i komunikatów. Materiały konferencyjne zostaną przygotowane bezpośrednio z tekstów dostarczonych przez autorów re­fe­ratów. Wymagania dotyczące formy przygotowania manu­skryptów przekazane będą zainteresowanym autorom po nadesłaniu zgłoszenia. •  Termin nadsyłania pełnego tekstu referatu: 30 września 2022 r.  •  Referaty będą podlegały opiniowaniu przez Komitet Naukowy Konferencji.

Zgłoszenia udziału w konferencji przyjmowane są przez formularz zamieszczony na stronach internetowych PKEOpK: www.pkeopk.sep.com.pl

Firmy wspierające PSK

Reklama