Konferencja POMIARY KOROZYJNE W OCHRONIE ELEKTROCHEMICZNEJ

POLSKI KOMITET ELEKTROCHEMICZNEJ OCHRONY PRZED KOROZJĄ, Stowarzyszenie Elektryków Polskich, Warszawa organizuje XV Konferencję Naukowo-Techniczną POMIARY KOROZYJNE W OCHRONIE ELEKTROCHEMICZNEJ w dniach 17-19.10.2018 roku w Hotelu MOŚCICKI w Spale

Konferencja POMIARY KOROZYJNE W OCHRONIE ELEKTROCHEMICZNEJ
Konferencja ma tradycyjnie charakter szkoleniowy i poświęcona będzie współczesnym problemom projektowania, budowy i eksploatacji systemów ochrony katodowej w technice (podziemne rurociągi i zbiorniki) oraz zagrożeniom korozyjnym wywoływanym przez prądy błądzące oraz indukowane prądy przemienne, a także normalizacji i certyfikacji w tej dziedzinie współczesnej techniki.
Uczestnicy otrzymają poświadczenie uczestnictwa w szkoleniu, które będzie honorowane w procesie certyfikacji personelu ochrony katodowej zgodnie z wymaganiami normy PN-EN ISO 15257.
Bliższe informacje zamieszczane będą na stronie internetowej: www.pkeopk.sep.com.pl

 

Firmy wspierające PSK