Konferencja Naukowa “Nauka na rzecz zrównoważonego rozwoju”

Konferencja “Nauka na rzecz zrównoważonego rozwoju”, Wrocław, 24-25 października 2024

Konferencja Naukowa “Nauka na rzecz zrównoważonego rozwoju”

Celem konferencji będzie wymiana doświadczeń dotyczących innowacyjnych technologii przyczyniających się do zrównoważonego rozwoju w wybranych dziedzinach życia. Konferencja umożliwi prezentację dorobku naukowego zarówno młodej, jak i doświadczonej kadry naukowej oraz będzie stanowić platformę służącą wymianie informacji, poglądów i doświadczeń pomiędzy pracownikami naukowymi, a przedstawicielami przemysłu. Podczas konferencji planowane są: wykłady plenarne oraz referaty i postery w sekcjach tematycznych.

Streszczenia wystąpień zostaną opublikowane w konferencyjnym zbiorze abstraktów jako materiały konferencyjne. Organizatorzy przewidują możliwość publikacji artykułów naukowych m.in. w “Ochronie przed Korozją”. Nadesłane prace zostaną poddane standardowym recenzjom zgodnie z procedurami czasopism.

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie www.knrzr.not.pl

Firmy wspierające PSK

Reklama