Katalog stacji terenowych, na których wykonywane są badania korozyjne w warunkach atmosferycznych

Pierwsze wydanie Exposure Site Catalogue (Katalogu stacji terenowych) przygotowane zostało przez EFC Working Party 25 Atmo­spheric Corrosion (Grupę Roboczą WP25 Korozja Atmosferyczna Euro­pejskiej Federacji Korozyjnej (EFC).

Katalog stacji terenowych, na których wykonywane są badania  korozyjne w warunkach atmosferycznych

Indywidualne programy ekspozycji takie jak ISOCORRAG, MICAT i ICP Materials doprowadziły do powstania sieci współpracy w zakresie użytkowania stacji terenowych w Europie. Do tej pory nie podjęto jednak żadnych zbiorowych działań w celu połączenia obecnie istniejących miejsc badań terenowych w sposób kompleksowy, pomiędzy programami i krajami. Zebranie w Katalogu tych informacji było możliwe dzięki współpracy wszystkich kierowników poszczególnych stanowisk wymienionych jako osoby kontaktowe, dzięki pracy członków Grupy Roboczej WP 25 Korozja Atmosferyczna (WP25 Atmo­spheric Corrosion) Europejskiej Federacji Korozyj­nej (EFC) oraz wsparciu finansowemu EFC. Dzięki temu katalogowi będzie można zarówno uzyskać ogólny przegląd tego, jakie stacje terenowe są dostępne, jak i uzyskać wskazówki, jeśli poszukuje się konkretnego środowiska o określonej charakterystyce.

Publikację „Exposure Site Catalogue” można bezpłatnie pobrać w formacie pdf: 

 

Firmy wspierające PSK

Reklama