EUROCORR 2021 - wydarzenie wirtualne

Kongres EUROCORR 2021 odbędzie się w tym roku jako wydarzenie wirtualne.

EUROCORR 2021 - wydarzenie wirtualne

Ze względu na ograniczenia  wynikające z pandemii COVID-19,  komitet organizacyjny EUROCORR 2021 w porozumieniu z EFC został zdecydował o odwołaniu kongresu EUROCORR 2021 zaplanowanego na wrzesień w Budapeszcie w celu ochrony uczestników, personelu i społeczności EFC. 

Niemniej jednak EFC chce kontynuować wymianę wyników naukowych w ramach międzynarodowej społeczności korozyjnej i jako taki EUROCORR 2021 zostanie przekształcone w wirtualne wydarzenie.  Motto Kongresu Eurocorr 2021 brzmi: Materials science and advanced technologies for better corrosion protection.

Informacje i zapisy na stronie: https://eurocorr2021.org

Firmy wspierające PSK