EUROCORR 2021 - wydarzenie wirtualne

EUROCORR 2021 odbędzie się jako wydarzenie wirtualne, przedłużony termin przesyłania referatów i posterów

EUROCORR 2021 - wydarzenie wirtualne

Ze względu na ograniczenia  wynikające z pandemii COVID-19,  komitet organizacyjny EUROCORR 2021 w porozumieniu z EFC został zdecydował o odwołaniu kongresu EUROCORR 2021 zaplanowanego na wrzesień w Budapeszcie w celu ochrony uczestników, personelu i społeczności EFC. 

Niemniej jednak EFC chce kontynuować wymianę wyników naukowych w ramach międzynarodowej społeczności korozyjnej i jako taki EUROCORR 2021 zostanie przekształcone w wirtualne wydarzenie. Na stronie EUROCORR 2021 wkrótce zostaną opublikowane nowe opłaty rejestracyjne oraz zaktualizowane informacje dotyczące wirtualnego kongresu EUROCORR 2021. 

Termin składania referatów i posterów został przedłużony do 31 marca 2021 r.

Firmy wspierające PSK