Ekonomiczne skutki korozji

Korozja jest naturalnie występującym zjawiskiem powodującym niebezpieczne i kosztowne skutki. W odróżnieniu od innych naturalnych zjawisk wywołujących wielkie szkody, takich jak trzęsienia ziemi lub niekorzystne warunki atmosferyczne, korozja może być kontrolowana.

Ekonomiczne skutki korozji

W poprzednich dekadach prowadzone były ważne badania związane z kosztami spowodowanymi przez korozję. Często cytowane jest opracowanie opublikowane w roku 2002 przez U.S. Federal Highway Administration zatytułowane Corrosion Costs and Preventive Strategies in the United States. W 2014 roku organizacja NACE International rozpoczęła nowe globalne badania poświęcone ekonomicznym skutkom korozji, w których podkreślono jak ważne jest zintegrowanie technologii antykorozyjnej z systemami organizacji i zarządzania. W opublikowanym w roku 2016 przez NACE opracowaniu IMPACT, International Measures of Prevention, Application, and Economics of Corrosion Technologies Study określono globalne koszty korozji dla USA na 2,5 biliona $, czyli 3,4% PKB. W opracowaniu IMPACT zidentyfikowano i omówiono strategie ochrony przed korozją, co może pozwolić na oszczędności setek miliardów dolarów w ciągu roku; wymaga to jednak koniecznych zmian w podejmowanych decyzjach. Pełen raport IMPACT dostępny jest na stronie internetowej NACE International www.impact.nace.org. Dokument liczy 216 stron. W szesnastostronicowym suplemencie do dokumentu IMPACT zawarto streszczenie najważniejszych rozdziałów, analizy porównawcze oraz opisy strategii zarządzania korozją.

Kolejną inicjatywą NACE jest utworzenie Corrosion Consortia, nową usługę dla firm, organów rządowych, firm badawczych, uniwersytetów oraz innych jednostek poszukujących rozwiązań problemów związanych z korozją i umożliwiającą badania zmierzające do zmniejszania negatywnych skutków korozji.

NACE International Institute wprowadza na rynek innowacyjny produkt zarządzania korozją IMPACT PLUS. Jest to pierwsza światowa platforma służąca do analizy
porównawczej procedur i poprawy zarządzania korozją. Ta jedyna w swoim rodzaju platforma jest zaprojektowana w ten sposób, by poprawić skuteczność zarządzania korozją we wszystkich dziedzinach przemysłu: od rurociągów i mostów do przemysłu okrętowego i obronnego oraz wielu innych.
IMPACT PLUS stanowi kolejny krok w kierunku poprawy bezpieczeństwa i zmniejszenia nadmiernych kosztów korozji.

Wiecej informacji: czasopismo Ochrona przed Korozją, 2018, nr 8, str. 280-281.

Firmy wspierające PSK