Dzień Świadomości Korozyjnej

24 kwietnia – Dzień Świadomości Korozyjnej

Dzień Świadomości Korozyjnej

W 2010 r. Światowa Organizacja Korozyjna (WCO – World Corrosion Organization) po raz pierwszy ogłosiła dzień 24 kwietnia Dniem Świadomości Korozyjnej. Pierwotną koncepcją Dnia Świadomości Korozyjnej było pozyskanie współpracy lokalnych stowarzyszeń korozyjnych z uniwersytetami i przemysłem w celu opracowywania i wdrażania programów edukacyjnych dla ogółu społeczeństwa, które byłyby dla nich łatwe do zrozumienia. Poprzez zrzeszanie środowisk zajmujących się problematyką korozyjną na całym świecie WCO zmierza do zmniejszenia kosztów korozji.

Po kilkunastu latach o ogłoszenia Dnia efekty tych działań zaczynają być widoczne, w tym roku tylko w Polsce odbyło się kilka wydarzeń oznaczonych jako CorrosionAwaressDay. W skali światowej jest ich coraz więcej, na stronie Światowej Organizacji Korozyjnej https://corrosion.org/Events/Corrosion+Awareness+Day.html   można znaleźć zgłoszone tam imprezy, a nie są to wszystkie, które się odbyły lub odbędą się wkrótce.

 

Firmy wspierające PSK

Reklama