Dzień Świadomości Korozyjnej 24.04.2018

W tym roku, aby podnieść świadomość na temat korozji i problemów, które ona powoduje w połączeniu z aspektami bezpieczeństwa procesowego w przemyśle chemicznym, dyrektor generalny WCO, Willi Meier, przedstawił prezentację na spotkaniu TSC Europa 2020 dla CCPS (Centrum Bezpieczeństwa Chemicznego) w Paryżu.

Dzień Świadomości Korozyjnej 24.04.2018

Z prezentacji zatytułowanej “Learning from incidents:  Hydrogen Embrittlement Incident" uczestnicy dowiedzieli się, jak ważny jest dobór materiałów, kontrola procesów i regularna kontrola sprzętu. Po ustaleniu odpowiednich warunków i kontroli bezpieczeństwa ryzyko awarii spowodowanej przez kruchość wodorową jest znacznie zmniejszone. Prezentacja została dobrze przyjęta i wywołała ciekawą dyskusję oraz podkreśliła potrzebę ściślejszej współpracy między CCPS i WCO.

Firmy wspierające PSK