Dzień Świadomości Korozyjnej

Dzień Świadomości Korozyjnej, ustanowiony przez WCO przypada na 24 kwietnia każdego roku.
Komunikat wydany przez WCO (Światową Organizacje Korozyjną) - Prague Communiqué - rozpoczyna nową kampanię, która ma się przyczynić do rozpowszechnienia wiedzy o problemach korozyjnych a także przybliżyć ich rozwiązania.

Dzień Świadomości Korozyjnej

Prague Communiqué

My, przedstawiciele 32 organizacji reprezentujących naukowców zajmujących się badaniami korozyjnymi i inżynierami na całym świecie, podpisujemy następujące oświadczenie:

My, którzy czynnie uczestniczymy w zawodach związanych z ochroną przed korozją, odnawiamy nasze zobowiązanie do wykorzystywania naszych umiejętności, aby dążyć do poprawy jakości życia, wspierania zatrudnienia, rozwoju gospodarczego i społecznego oraz ochrony środowiska poprzez zrównoważony rozwój.

Ochrona przed korozją wykorzystuje osiągnięcia nauki, aby rozwijać i dostarczać technologie, które poprawiają jakość życia ludzi na całym świecie. Ochrona przed korozją dotyczy wszystkich materiałów: metali, ceramiki, polimerów i kompozytów. Produkcja żywności i jej przetwarzanie oraz oczyszczanie wody opierają się na ochronie przed korozją w celu poprawy zdrowia ludności świata. Podobnie, infrastruktura, transport i technologia informacyjna również opierają się na zadawalającej ochronie przed korozją.
Opracowujemy i dostarczamy rozwiązania w zakresie ochrony antykorozyjnej, od których zależą warunki życia społeczności. Zaspokajając potrzeby społeczeństwa, angażujemy się w projektowanie procesów i produktów, które są innowacyjne, energooszczędne i efektywne kosztowo oraz które najlepiej wykorzystują ograniczone zasoby. Dbamy o najwyższe standardy bezpieczeństwa osobistego i produktów. Staramy się eliminować odpady i niekorzystne skutki środowiskowe w rozwoju, produkcji, użytkowaniu i utylizacji.
W coraz bardziej globalnym społeczeństwie staramy się sprostać zbiorowym potrzebom rosnącej populacji ludności, jednocześnie pracując nad unikaniem i eliminowaniem praktyk, które nie są zrównoważone. Uznajemy głęboką troskę związaną ze zmianą klimatu. Musimy promować lepsze zrozumienie złożonej nauki związanej ze zmianą klimatu, dążąc jednocześnie do opracowania i wdrożenia rozsądnych technologii w celu złagodzenia jego skutków.
Zobowiązujemy się do rozwijania publicznego zrozumienia wyzwań i wyborów stojących przed naszym światem oraz roli, jaką mogą odegrać naukowcy i inżynierowie zajmujący się korozją. Będziemy wykorzystywać nasze talenty, wiedzę i zdolności organizacyjne do dalszej ochrony dobra publicznego. Będziemy uprawiać nasz zawód zgodnie z jego wysokimi standardami etycznymi. Będziemy promować rozwój zawodowy i będziemy zachęcać młodych ludzi, aby mogli wejść do naszego zawodu.
Przekażemy ten komunikat  naszym członkom, wzmacniając ich świadomość w pełnieniu  obowiązków służenia społeczeństwu. Zobowiązujemy się również do współpracy z branżami, rządami, uniwersytetami i innymi organizacjami, które kształtują przyszłość świata.
Uznajemy zarówno nasze obowiązki zawodowe, jak i potrzebę współpracy z innymi, by sprostać wyzwaniom, przed którymi stoi świat w przyszłości.

 

 

Firmy wspierające PSK