Dzień Nauki Polskiej

Z okazji Dnia Nauki Polskiej w auli Politechniki Warszawskiej odbyła się uroczysta gala, podczas której minister nauki Dariusz Wieczorek wręczył nagrody najbardziej wyróżniającym się przedstawicielom środowiska naukowego i akademickiego. Laureaci zostali uhonorowani za zasługi w pięciu kategoriach: za znaczące osiągnięcia w zakresie działalności naukowej, dydaktycznej, wdrożeniowej, organizacyjnej oraz całokształt dorobku.

Dzień Nauki Polskiej

Dzień Nauki Polskiej

Ustanowiony w 2020 roku Dzień Nauki Polskiej jest okazją do upamiętnienia osiągnięć najwybitniejszych polskich uczonych, którzy na stałe wpisali się w historię nauki, dokonując przełomowych odkryć w różnych dziedzinach. To również wyraz uznania dla współczesnych polskich badaczy, a także inspiracja do podejmowania przedsięwzięć naukowych oraz wzmacniania zainteresowania nauką i jej popularyzowania w społeczeństwie.

Dzień Nauki Polskiej jest też okazją do uhonorowania osób wybitnie zaangażowanych w działalność naukową i akademicką Nagrodami Ministra Nauki.

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego otrzymało 101 wniosków o przyznanie nagród. Spośród nich 95 zostało skierowanych do oceny merytorycznej. Wnioski oceniał Zespół doradczy składający się z reprezentantów środowiska akademickiego z poszczególnych dziedzin nauki lub sztuki. Minister nauki przyznał 59 nagród, w tym 50 indywidualnych i 9 zespołowych.

Za znaczące osiągnięcia w zakresie działalności naukowej nagrodę otrzymał m. in. profesor Adam Wysokowski.

 

Profesor Adam Wysokowski od ponad 20 lat związany z Uniwersytetem Zielonogórskim, gdzie pełni funkcję kierownika utworzonego
z Jego udziałem Zakładu Dróg, Mostów i Kolei na Wydziale Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska. Zaangażowanie na rzecz uczelni obejmowało organizację oraz nadzór nad kilkoma edycjami studiów podyplomowych dotyczących nowoczesnego budownictwa drogowego i mostowego. Jest inicjatorem licznych szkoleń, seminariów oraz konferencji, w tym cyklicznych spotkań poświęconych tematyce proekologicznej dotyczącej "Przepustów i Przejść dla Zwierząt".

Prace naukowo-techniczne profesora Wysokowskiego zrealizowane m.in. w ramach kilkunastu grantów europejskich i krajowych znalazły zastosowanie w praktyce inżynieryjnej, obejmując nowatorskie rozwiązania takie jak: wysokomodyfikowane dylatacje oraz izolacjo-nawierzchnie mostowe, nawierzchnie asfaltowe modyfikowane gumą, wykorzystanie kruszyw postalowniczych i pomiedziowych, metody oceny nośności i trwałości eksploatowanych mostów, ocena zjawisk korozyjnych w mostach stalowych, systemy antykorozyjne konstrukcji stalowych, konstrukcje przepustów i eko-mostów o konstrukcji podatnej a także systemów odwodnień w budownictwie komunikacyjnym w tym z użyciem nowatorskich technologii bezwykopowych. Ponadto, jest autorem wielu ekologicznych projektów inżynieryjnych, w tym przejść dla zwierząt, zrealizowanych w różnych lokalizacjach, włączając w to autostradę A1 Toruń-Stryków i magistralę kolejową Poznań-Warszawa.

Ma też doświadczenie w zarządzaniu, – jako wieloletni koordynator Systemu Gospodarki Mostowej.

Liczne doświadczenia praktyczne profesora stanowią bazę wyjściową w swojej działalności dydaktycznej, inspirując i kształcąc kolejne pokolenia inżynierów. Dzięki takiemu podejściu, jego zajęcia stają się nie tylko teoretycznym przekazem wiedzy, ale także inspirującą podróżą po praktyce inżynieryjnej, przygotowując studentów do efektywnej pracy w dziedzinie budownictwa, architektury i inżynierii środowiska.  

Jako wieloletni ekspert Unii Europejskiej ds. transportu powierzchniowego, w ramach programu Horizon 2020, a obecnie Horizon Europe i Narodowego Centrum Badań i Rozwoju, oraz Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości, profesor Wysokowski odgrywa istotną rolę w kształtowaniu polityki i standardów dotyczących infrastruktury drogowej w Europie i w Polsce.

Jest aktywnym członkiem wielu krajowych i międzynarodowych organizacji naukowo-technicznych, tak w kraju (ZMRP, PZiTB, PSTB i PSK) jak i za granicą (IABSE, ASCE, SEI, DEI). Dzięki swoim działaniom i zaangażowaniu, profesor Wysokowski wspiera rozwój infrastruktury drogowej i kolejowej zarówno na poziomie krajowym, jak i międzynarodowym, przyczyniając się do postępu w dziedzinie inżynierii komunikacyjnej.

 

Zdjęcia z uroczystości: A.Wysokowski

Firmy wspierające PSK

Reklama