Czasopismo Ochrona przed Korozją, numer lutowy

Numer 2/2024 czasopisma "Ochrona przed Korozją" już dostępny.

Czasopismo Ochrona przed Korozją, numer lutowy

Zapraszamy do lektury publikacji:

Low-temperature powder paint modified with graphene oxide / Niskotemperaturowe lakiery proszkowe modyfikowane tlenkiem grafenu

Legal requirements for certification of materials, machinery and equipment used in underground mine works, and problems in purchasing practice – a case study / Wymagania prawne związane z certyfikacją materiałów, maszyn i urzą­dzeń stosowanych w podziemnych wyrobiskach górniczych a problemy w praktyce zakupowej – analiza przypadku

ARTYKUŁY PROMOCYJNE

Szkolenia Instytutu Badawczego Dróg i Mostów w 2024 roku – antykorozja  stali i betonu

Polskie Stowarzyszenie Korozyjne − platformą edukacji i integracji korozjonistów. Działalność w 2023 roku

Połączone metody pomiaru – najlepszy sposób uzyskania  rzetelnych wyników

Certyfikacja  online lub stacjonarna zdolności fachowych  według normy PN-EN ISO 15257 dla osób pracujących w dziedzinie ochrony katodowej w sektorze podziemnych i zanurzonych konstrukcji metalowych

Kursy FROSIO w języku polskim, certyfikacja wg FROSIO, kursy personelu antykorozji, szkolenia – prowadzone przez SLV-GSI Polska oraz SLV Duisburg

Laboratorium korozyjne Corr-Lab zaprasza do współpracy

W NUMERZE TAKŻE:

Nagroda Corrosion Awareness Honour

Konferencje, Targi 2024

Z Prasy Technicznej: Badania korozyjne

Prenumeratę czasopisma można zamówić: 

poprzez Internet: www.sigma-not.pl

telefonicznie: 22 840 30 86 lub 22 840 35 89

Serdecznie zapraszamy do publikacji artykułów naukowych w czasopiśmie, w latach 2023-2024 realizujemy umowę z MEiN, zapewniamy m.in. bezpłatne tłumaczenie artykułów na język angielski oraz szybki termin publikacji. Artykuły opublikowane w “Ochronie przed Korozją” są indeksowane m. in. w bazach Web of Science i Scopus.

Firmy wspierające PSK

Reklama