Czasopismo "Ochrona przed Korozją" jest już indeksowane w Master Journal List

Czasopismo "Ochrona przed Korozją" jest już indeksowane w Master Journal List, w bazie Emerging Sources Citation Index, prowadzoneej przez Clarivate Analytics (przedtem Thomson Reuters).

Czasopismo

Wszystkie czasopisma w ESCI są indeksowane według tych samych standardów, tj indeksowanie od deski do deski (cover to cover),  indeksowanie referencji, przypisanie kategorii tematycznych, i indeksowanie wszystkich autorów i adresów.

Clarivate Anaytics (przedtem Thomson Reuters) jest niezależną firmą, która jest właścicielem i operatorem zbioru usług opartych na subskrypcji, skoncentrowanych na badaniach naukowych i akademickich,i innych. Ma ponad 4000 pracowników, prowadzi działalność w ponad 100 krajach, i jest właścicielem m.in. Web of Science.  

Web of Science Core Collection zawiera 4 indeksy: Arts & Humanities Citation IndexScience Citation Index ExpandedSocial Sciences Citation IndexEmerging Sources Citation Index -  baza powstała w 2015 roku.

Firmy wspierające PSK