24 kwietnia – Dzień Świadomości Korozyjnej

W 2010 r. Światowa Organizacja Korozyjna (WCO – World Corrosion Organization) po raz pierwszy ogłosiła dzień 24 kwietnia Dniem Świadomości Korozyjnej. W tym dniu w wielu krajach na świecie organizuje się imprezy mające na celu zilustrowanie szkodliwego wpływu korozji na życie codzienne, gospodarkę i środowisko oraz poinformowanie obywateli, przedstawicieli przemysłu, polityków i instytucji oświatowych o rozwiązaniach i koniecznych działaniach podejmowanych w walce z korozją.

24 kwietnia – Dzień Świadomości Korozyjnej

Korozja jest przyczyną wielu katastrof, groźnych w skutkach zarówno dla ludzi, jak i środowiska.  Istnieje ogromna potrzeba wzrostu świadomości korozyjnej, aby postrzegać korozję jako potencjalne zagrożenie dla zdrowia i życia. W Polsce szansa na szybki sukces w ograniczeniu strat korozyjnych jest dużo większa niż w innych rozwiniętych krajach Europy, ponieważ do tej pory zrobiono bardzo niewiele.

Prof. Damien Féron, nowy Przewodniczący Światowej Organizacji Korozji, 24 kwietnia podkreśla już zainicjowane działania oraz potrzebę kolejnych:

– Europejska Federacja Korozyjna 24 kwietnia wydaje specjalny newsletter (do pobrania tutaj)Wiele wydarzeń odbywa się podczas Dnia Świadomości Korozji w Chinach, takich jak spotkania, artykuły w gazetach i relacje telewizyjne. Niemniej jednak ludzie, którzy nie są codziennie zaangażowani w korozję, nie znają tego wydarzenia. W wielu krajach, w tym w krajach europejskich, status organizacji pozarządowej, który ma WCO, jest ważny, aby wywierać nacisk na rząd lub władze lokalne, aby zaangażowały się w problemy i zagadnienia związane z korozją, takie jak ochrona infrastruktury, możliwości edukacyjne, środowisko akademickie i programy badawcze. Zapraszam wszystkich do proaktywnego obchodzenia dnia świadomości korozyjnej (24 kwietnia), aby zwiększyć świadomość opinii publicznej na temat potrzeby monitorowania korozji ze względów bezpieczeństwa i finansowych.

Całą wypowiedź prof. D. Férona można znaleźć na stronie WCO: http://corrosion.org/Welcome+to+WCO/_/Damien%20Feron%20Presidents%20Letter_2019.pdf

Firmy wspierające PSK