Seminarium PSK podczas Targów Expo Surface w Kielcach

26 marca 2019, Targi Kielce

Seminarium PSK podczas Targów Expo Surface w Kielcach

Pierwszego dnia Tagów Expo Surface w Kielcach tj 26.03.2019 r. odbędzie się Seminarium PSK "NOWOŚCI W ZABEZPIECZENIACH PRZECIWKOROZYJNYCH".

Program Seminarium obejmie nastepujące wykłady:

  1. Michał Jaczewski – Nietypowe funkcje farb
  2. Marek Puczkarski, Patryk Nitarski – Nowoczesne zabezpieczenia antykorozyjne przy pomocy farb z aktywowanym cynkiem – Avantguard
  3. Bogusław Góraj – Farby termoizolacyjne jako alternatywa dla izolacji konwencjonalnych
  4. Ewa Langer, Krzysztof Bortel – Praktyczne zastosowanie powłok odbijających promieniowanie słoneczne
  5. Ewa Langer, Grażyna Kamińska-Bach, Małgorzata Zubielewicz – Zastosowanie analizy instrumentalnej do oceny wybranych właściwości farb i powłok
  6. Iwona Gajecka – Powykonawcza weryfikacja ogniochronnych powłok malarskich metodą TGA
  7. Leszek Komorowski, Agnieszka Królikowska – Ciekawe przypadki ekspertyz korozyjnych w kolejnictwie i energetyce

Obiad

Formularz zgłoszeniowy/zapisy :    https://psk.org.pl/konferencje-psk2/seminarium-psk-

 

Firmy wspierające PSK