KONFERENCJE PSK

Konferencja PSK STARE JABŁONKI 2020

O konferencji

Niestety naszą konferencję i Walne Zgromadzenie musimy przełożyć. Nie proponuję jeszcze żadnej daty, bo trudno jest cokolwiek przewidzieć. Zostawia nam to sporo czasu na dopracowanie referatów, które jeszcze nie zostały wysłane, a nawet na nowe pomysły! Gdyby ktoś dodatkowo chciał cos zgłosić, to prosimy. Równocześnie chcę podziękować tym, których referaty już dostaliśmy. Wydaje mi się cenne, żeby zacząć jakąś działalność internetowo: krótkie seminaria, pokazy metod pomiarowych. Jeśli ktoś ma dobry pomysł to prosimy o kontakt. Osoby, które chcą się włączyć od strony technicznej także mile widziane.

Trzymajmy się zdrowo; do usłyszenia i do zobaczenia.

Za Zarząd PSK: Agnieszka Królikowska, 30.03.2020 r.

 

TERMIN: 20-22 maja 2020 r. Uwaga: Konferencja odbędzie się w innym terminie

MIEJSCE: Hotel Anders, Stare Jabłonki


Dlaczego warto

Dlaczego warto wziąć udział w Konferencji?

Co roku w konferencji bierze udział ok. 200 znakomitych specjalistów w dziedzinie antykorozji, którzy z racji swej pozycji zawodowej podejmują decyzje w tym zakresie. 

Konferencja daje więc możliwość zdobycia wiedzy technicznej z zakresu praktycznych zastosowań technologii przeciwkorozyjnych oraz wymiany doświadczeń pomiędzy inwestorami, projektantami, kadrą naukową, wykonawcami i producentami materiałów.
Potwierdzeniem uczestnictwa w konferencji będzie wydane na zakończenie ZAŚWIADCZENIE.

Konferencja może być traktowana również jako szkolenie zwiększające i aktualizujące wiedzę personelu akredytowanych laboratoriów badawczych.


Ważne terminy

NADSYŁANIE TYTUŁÓW I KRÓTKICH STRESZCZEŃ REFERATÓW (W JĘZYKU POLSKIM I ANGIELSKIM)

do 31.01.2020 r.

 

NADSYŁANIE PEŁNYCH TEKSTÓW REFERATÓW

do 16.03.2020 r.

Poniżej - w PLIKACH DO POBRANIA - zamieszczone są WYTYCZNE DLA AUTORÓW REFERATÓW

 

ZGŁOSZENIE UCZESTNICTWA Z PROMOCJĄ CENOWĄ

do 17.02.2020 r.

 

OSTATECZNY TERMIN ZGŁOSZENIA UCZESTNICTWA

do 08.05.2020 r.

Opłaty

ZGŁOSZENIE UDZIAŁU W KONFERENCJI PSK STARE JABŁONKI'2020 DOKONUJE SIĘ WYŁĄCZNIE ZA POŚREDNICTWEM INTERNETOWEGO FORMULARZA ZAMIESZCZONEGO PONIŻEJ.

 

ZGŁOSZENIE UCZESTNICTWA Z PROMOCJĄ CENOWĄ

do 17.02.2020 r.

OSTATECZNY TERMIN ZGŁOSZENIA UCZESTNICTWA

do 08.05.2020 r.

 

KOSZTY KONFERENCJI

Nocleg w pokoju 2-os.

CZŁONKOWIE PSK

OPCJA 1 – 1 550 zł netto + 23% VAT (zgłoszenie do dnia 17.02.2020 r.)

OPCJA 2 – 1 800 zł netto + 23% VAT (zgłoszenie od dnia 18.02.2020 r.)

 

OSOBY NIE BĘDĄCE CZŁONKAMI PSK

OPCJA 3 – 1 900 zł netto + 23% VAT (zgłoszenie do dnia 17.02.2020 r.)

OPCJA 4 – 2 300 zł netto + 23% VAT (zgłoszenie od dnia 18.02.2020 r.)

 

Nocleg pokoju 1-os. lub 2-os. do pojedynczego wykorzystania

CZŁONKOWIE PSK

OPCJA 5 – 1 850 zł netto + 23% VAT (zgłoszenie do dnia 17.02.2020 r.)

OPCJA 6 – 2 100 zł netto + 23% VAT (zgłoszenie od dnia 18.02.2020 r.)

 

OSOBY NIE BĘDĄCE CZŁONKAMI PSK

OPCJA 7 – 2 200 zł netto + 23% VAT (zgłoszenie do dnia 17.02.2020 r.)

OPCJA 8 – 2 600 zł netto + 23% VAT (zgłoszenie od dnia 18.02.2020 r.)

 

OSOBY WYGŁASZAJĄCE REFERAT

OPCJA 9 – rabat – 100 zł netto

 

Możliwe jest przygotowanie posteru lub odpłatne zareklamowanie swojej firmy w formie prezentacji, pokazu lub wystawy. W tym celu, prosimy o kontakt na adres: sekretarz@psk.org.pl

 

OPŁATA ZA WYSTAWĘ, SPOT REKLAMOWY, STOISKO WYSTAWIENNICZE**

Członkowie Wspierający PSK - bezpłatnie, pozostali - 1500 zł netto.

 

OBJAŚNIENIA:
* rezerwacja pokoju następuje w dniu wpłynięcia wpłaty na konto PSK; zwrot opłaty możliwy jest do 6 tygodni przed terminem rozpoczęcia konferencji
**warunki do uzgodnienia z Sekretarzem w zależności od rodzaju i zakresu reklamy

 

Opłatę konferencyjną należy przekazać na konto bankowe:

Polskie Stowarzyszenie Korozyjne:

ul. Elbląska 133A, 80-718 Gdańsk, NIP: 525-192-01-08

Bank Pekao SA., Oddział Gdansk, ul. Ogarna 116
nr   96 1240 5400 1111 0000 4917 1677
koniecznie z dopiskiem dot. celu wpłaty: STARE JABŁONKI'2020 - nazwisko uczestnika

 

REZYGNACJA Z UCZESTNICTWA W KONFERENCJI PSK STARE JABŁONKI'2020

Możliwa jest rezygnacja z udziału w Konferencji PSK STARE JABŁONKI'2020 do dnia 08.04 2020 r. - wówczas 100% wpłaconej opłaty konferencyjnej zostanie zwrócona na podane konto.
W tym celu, prosimy o przesłanie rezygnacji w formie pisemnej mailowo na adres: sekretarz@psk.org.pl oraz listem poleconym na adres Polskie Stowarzyszenie Korozyjne, ul. Elbląska 133A, 80-718 Gdańsk wraz z podaniem numeru konta, na które ma nastąpić zwrot należności.
Rezygnację uznaje się jako przyjętą do rozpatrzenia, w momencie potwierdzenia jej otrzymania przez PSK.
 
Zgłoszenie udziału w konferencji PSK STARE JABŁONKI'2020 jest jednoznaczne z udziałem w konferencji - brak wniesienia opłaty konferencyjnej nie jest jednoznaczne z rezygnacją z udziału w konferencji PSK STARE JABŁONKI'2020.
W takim przypadku, PSK obciąży opłatą konferencyjną po zakończeniu konferencji, nawet w przypadku, gdy osoba nie brała udziału w konferencji PSK STARE JABŁONKI'2020. 
 

FormularzPliki do pobrania

Firmy wspierające PSK