KONFERENCJE PSK

Konferencja Konferencja PSK STARE JABŁONKI'2021 - liczba osób ograniczona

O konferencji

Miło nam poinformować wszystkich Korozjonistów i osoby zainteresowane rozwojem wiedzy w dziedzinie korozji (zarówno w problemach korozji metali, jak i betonu), że po pozytywnym odzewie na nasz ostatni newsletter, zdecydowaliśmy się zorganizować XIV Konferencję Naukowo-Techniczną PSK „Nowoczesne technologie przeciwkorozyjne”.

TERMIN: 20 - 22 października 2021 r. 

MIEJSCE: Hotel Anders, Stare Jabłonki

Podczas konferencji prezentowane będzie praktyczne podejście do zagadnień korozji i ochrony przed korozją w następujących sesjach:

  • Powłoki ochronne i infrastruktura,
  • Korozja i ochrona żelbetu,
  • Ciekawe przypadki i problemy inspektorów nadzoru
  • Wybrane referaty, które cieszyły się największym zainteresowaniem z naszych webinarów,
  • Przysłane przez Państwa referaty, dot. ww. tematów i innych, którymi Państwo będziecie się chcieli z nami podzielić.

 

A przede wszystkim, będzie to szansa na bezpośrednie spotkanie po tak długim czasie.

Serdecznie zachęcamy do zgłaszania referatów oraz chęci wystawienia się i zareklamowania podczas konferencji.


Dlaczego warto

Do tej pory, w konferencjach uczestniczyło co roku po 200 znakomitych specjalistów w dziedzinie antykorozji, którzy z racji swej pozycji zawodowej podejmują decyzje w tym zakresie. 

Konferencja daje więc możliwość zdobycia wiedzy technicznej z zakresu praktycznych zastosowań technologii przeciwkorozyjnych oraz wymiany doświadczeń pomiędzy inwestorami, projektantami, kadrą naukową, wykonawcami i producentami wyrobów i sprzętu.
 

Potwierdzeniem uczestnictwa w konferencji będzie wydane na zakończenie ZAŚWIADCZENIE.
Konferencja może być traktowana również jako szkolenie zwiększające i aktualizujące wiedzę personelu akredytowanych laboratoriów badawczych.

PUBLIKACJA ARTYKUŁU

Osoby zainteresowane publikacją swojego referatu w czasopiśmie „Ochrona przed Korozją” proszone są o zaznaczenie tego przy zgłoszeniu pełnego tekstu referatu.


Ważne terminy

NADSYŁANIE ABSTRAKTÓW

do 15.07.2021 r.

NADSYŁANIE PEŁNYCH TEKSTÓW REFERATÓW

do 30.08.2021 r.

Poniżej - w PLIKACH DO POBRANIA - zamieszczone są WYTYCZNE DLA AUTORÓW REFERATÓW.

Prosimy o przesyłanie abstraktów na adres: sekretarz@psk.org.pl

 

Chęć udziału w konferencji można zgłaszać poprzez wypełnienie formularza rejestracyjnego na niniejszej stronie.

ZGŁOSZENIE UCZESTNICTWA - w promocji cenowej:

do 15.07.2021 r.

ZGŁOSZENIE UCZESTNICTWA - tylko i wyłącznie do dnia:

15.09.2021 r.

Organizatorzy zastrzegają sobie możliwość odwołania konferencji w przypadku zbyt małej liczby zgłoszeń lub ze względów bezpieczeństwa i ograniczeń związanych z COVID-19.


Opłaty

KOSZTY KONFERENCJI:

CZŁONKOWIE PSK

OPCJA 1 – 1 900 zł netto + VAT (zgłoszenie do dnia 15.07.2021 r.)

OPCJA 2 – 2 150 zł netto + VAT (zgłoszenie od dnia 16.07.2021 r.)

 

OSOBY NIE BĘDĄCE CZŁONKAMI PSK

OPCJA 3 – 2 250 zł netto + VAT (zgłoszenie do dnia 15.07.2021 r.)

OPCJA 4 – 2 650 zł netto + VAT (zgłoszenie od dnia 16.07.2021 r.)

 

OSOBY WYGŁASZAJĄCE REFERAT

OPCJA 5 – rabat – 100 zł netto

 

Opłatę konferencyjną należy przekazać na konto bankowe:

Polskie Stowarzyszenie Korozyjne:

ul. Elbląska 133A, 80-718 Gdańsk, NIP: 525-192-01-08

Bank Pekao SA., Oddział Gdańsk, ul. Ogarna 116
nr   96 1240 5400 1111 0000 4917 1677
koniecznie z dopiskiem dot. celu wpłaty: PSK STARE JABŁONKI’2021 - nazwisko uczestnika


FormularzPliki do pobrania

Brak plików

Firmy wspierające PSK