KONFERENCJE PSK

Konferencja Konferencja PSK STARE JABŁONKI 2020 - liczba osób ograniczona do 60

O konferencji

Planowana na 14-16.10 konferencja w Starych Jabłonkach nie odbędzie się w tradycyjnej "stacjonarnej" formule. Dziękujemy za zgłoszenia, więcej informacji nt. konferencji PSK i Walnego Zebrania PSK wkrótce.

 

 

TERMIN: 14-16 października 2020 r. 

MIEJSCE: Hotel Anders, Stare Jabłonki

W odpowiedzi na duży i pozytywny odzew na nasz ostatni newsletter dot. konferencji, zdecydowaliśmy się ją ponownie zorganizować.

Chęć udziału w konferencji można zgłaszać poprzez wypełnienie formularza rejestracyjnego na niniejszej stronie.

Jednak - termin zgłaszania jest krótki, bo do 27.07.2020 r. i jeśli do tego czasu nie będzie dostatecznej liczby zgłoszeń, to konferencja "na żywo" nie odbędzie się.

W ZWIĄZKU Z PANUJĄCĄ EPIDEMIĄ KORONAWIRUSA, PONIŻEJ PRZEDSTAWIAMY PAŃSTWU JAK ZAMIERZAMY DBAĆ O BEZPIECZEŃSTWO:

 • ograniczamy do 60 osób liczbę uczestników konferencji [decyduje kolejność zgłoszeń]
 • zapewniamy noclegi w pokojach 1-os.
 • zakrywamy nos i usta [zakrywanie ust i nosa nie dotyczy podczas pobytu we własnym pokoju oraz podczas samotnych spacerów po parku]
 • dezynfekujemy ręce [dozowniki z płynem będą ustawione przed salą, w sali, przy recepcji oraz przy wejściu do restauracji]
 • we wszystkich okolicznościach, zachowujemy odstępy co najmniej 1,5 m pomiędzy osobami, w tym również na sali konferencyjnej, gdzie będą zaznaczone miejsca, na których można usiąść
 • obrady konferencyjne odbędą się na dużej, przewietrzanej sali z wyjściem na park
 • śniadania: w podziale na 2 sale i różne godziny [od 7:00 ÷ 7:45 oraz od 8:00 ÷ 8:45], max. 2 os. przy stoliku, jedzenie nakładane przez obsługę [decyduje kolejność zgłoszeń]
 • obiady: w podziale na 2 sale i różne godziny [od 13:00 ÷ 13:45 oraz od 14:00 ÷ 14:45], max. 2 os. przy stoliku, jedzenie nakładane przez obsługę [decyduje kolejność zgłoszeń]
 • kolacje: w formie grilla, pod wiatami grillowymi, max 3 os. przy długim stole
 • przerwy kawowe: woda mineralna butelkowana [gazowana i niegazowana]
 • miejsca spotkań: na zewnątrz pod wiatami grillowymi, na tarasie restauracyjnym, w dużym holu hotelowym lub spacery po pięknym parku
 • niedozwolony alkohol poza serwowanym przez organizatora piwem podczas kolacji

Dlaczego warto

Co roku w konferencji bierze udział ok. 200 znakomitych specjalistów w dziedzinie antykorozji, którzy z racji swej pozycji zawodowej podejmują decyzje w tym zakresie. 

Konferencja daje więc możliwość zdobycia wiedzy technicznej z zakresu praktycznych zastosowań technologii przeciwkorozyjnych oraz wymiany doświadczeń pomiędzy inwestorami, projektantami, kadrą naukową, wykonawcami i producentami materiałów.
Potwierdzeniem uczestnictwa w konferencji będzie wydane na zakończenie ZAŚWIADCZENIE.

Konferencja może być traktowana również jako szkolenie zwiększające i aktualizujące wiedzę personelu akredytowanych laboratoriów badawczych.


Ważne terminy

NADSYŁANIE PEŁNYCH TEKSTÓW REFERATÓW

do 10.09.2020 r.

Poniżej - w PLIKACH DO POBRANIA - zamieszczone są WYTYCZNE DLA AUTORÓW REFERATÓW

 

ZGŁOSZENIE UCZESTNICTWA - tylko i wyłącznie do dnia:

27.07.2020 r.

Zgłaszając udział w konferencji, zgadzacie się i akceptujecie Państwo poniższy regulamin:

Regulamin:

- poza pokojami i samotnymi spacerami w parku, cały czas nosimy maseczki

- dbamy o czystość dłoni poprzez ich częste mycie i dezynfekowanie

- we wszystkich okolicznościach, zachowujemy odstępy co najmniej 1,5 m pomiędzy osobami

- niedozwolony alkohol poza serwowanym przez organizatora piwem podczas kolacji

- prosimy o zgłaszanie wszystkich ew. sytuacji zagrożenia związanego z pandemią koronawirusa do pracowników hotelu lub organizatorów konferencji


Opłaty

ZGŁOSZENIE UDZIAŁU W KONFERENCJI PSK STARE JABŁONKI'2020 DOKONUJE SIĘ WYŁĄCZNIE ZA POŚREDNICTWEM INTERNETOWEGO FORMULARZA ZAMIESZCZONEGO PONIŻEJ.

 

ZGŁOSZENIE UCZESTNICTWA - tylko i wyłącznie do dnia:

27.07.2020 r. [decyduje kolejność zgłoszeń]

 

KOSZTY KONFERENCJI*)

Nocleg pokoju 1-os. lub 2-os. do pojedynczego wykorzystania

CZŁONKOWIE PSK

OPCJA 1 – 1 850 zł netto + 23% VAT (zgłoszenie do dnia 27.07.2020 r.)

OSOBY NIE BĘDĄCE CZŁONKAMI PSK

OPCJA 2 – 2 200 zł netto + 23% VAT (zgłoszenie do dnia 27.07.2020 r.)

OSOBY WYGŁASZAJĄCE REFERAT

OPCJA 3 – rabat – 100 zł netto

 

OBJAŚNIENIA:
* rezerwacja pokoju następuje w dniu wpłynięcia wpłaty na konto PSK; zwrot opłaty możliwy jest do 6 tygodni przed terminem rozpoczęcia konferencji

 

 

Opłatę konferencyjną należy przekazać na konto bankowe:

Polskie Stowarzyszenie Korozyjne:

ul. Elbląska 133A, 80-718 Gdańsk, NIP: 525-192-01-08

Bank Pekao SA., Oddział Gdansk, ul. Ogarna 116
nr   96 1240 5400 1111 0000 4917 1677
koniecznie z dopiskiem dot. celu wpłaty: STARE JABŁONKI'2020 - nazwisko uczestnika

 

REZYGNACJA Z UCZESTNICTWA W KONFERENCJI PSK STARE JABŁONKI'2020

Możliwa jest rezygnacja z udziału w Konferencji PSK STARE JABŁONKI'2020 do dnia 31.08 2020 r. - wówczas 100% wpłaconej opłaty konferencyjnej zostanie zwrócona na podane konto.
W tym celu, prosimy o przesłanie rezygnacji w formie pisemnej mailowo na adres: sekretarz@psk.org.pl oraz listem poleconym na adres Polskie Stowarzyszenie Korozyjne, ul. Elbląska 133A, 80-718 Gdańsk wraz z podaniem numeru konta, na które ma nastąpić zwrot należności.
Rezygnację uznaje się jako przyjętą do rozpatrzenia, w momencie potwierdzenia jej otrzymania przez PSK.
 
Zgłoszenie udziału w konferencji PSK STARE JABŁONKI'2020 jest jednoznaczne z udziałem w konferencji - brak wniesienia opłaty konferencyjnej nie jest jednoznaczne z rezygnacją z udziału w konferencji PSK STARE JABŁONKI'2020.
W takim przypadku, PSK obciąży opłatą konferencyjną po zakończeniu konferencji, nawet w przypadku, gdy osoba nie brała udziału w konferencji PSK STARE JABŁONKI'2020. 
 
Na końcu formularza znajduje się pole, w którym prosimy o deklarację:
 • opcji dot. opłaty za udział w konferencji
 • godziny spożywania śniadań: od 7:00 ÷ 7:45 lub od 8:00 ÷ 8:45 [decyduje kolejność zgłoszeń]
 • godziny spożywania obiadów: od 13:00 ÷ 13:45 lub od 14:00 ÷ 14:45 [decyduje kolejność zgłoszeń]

Rejestracja nie jest możliwa.


Pliki do pobrania

Firmy wspierające PSK