EUROCORR 2018


Wiodący Kongres Korozyjny w Europie - EUROCORR -  po raz pierwszy odbędzie się w Polsce, w dniach 9-13 września 2018 roku. Jego organizatorem jest Polskie Stowarzyszenie Korozyjne. Na miejsce obrad wybrano nowoczesne Centrum Kongresowego ICE w Krakowie.

Hasło przyszłorocznego Kongresu: APPLIED SCIENCE WITH CONSTANT AWARENESS.

Informacje: http://eurocorr.org

Firmy wspierające PSK