Zgłoszenia na Eurocorr

Duże zainteresowanie Kongresem EUROCORR - mamy już wstępne dane.

Zgłoszenia na Eurocorr

Bardzo cieszymy się z licznych zgłoszeń na tegoroczny Kongres Eurocorr w Krakowie. Aktualnie zgłoszonych jest 720 referatów i 150 posterów! 

Przewidujemy 12 równoległych sesji. Najliczniej reprezentowany jest temat powłok. Referatów do sekcji „Powłoki” jest tak dużo, że prezentacje odbędą się w dwóch równoległych podsesjach.

Tych, którzy nie zgłosili referatu/posteru serdecznie zapraszamy do uczestnictwa i skorzystania z możliwości wysłuchania referatów, dyskusji, spotkania z naukowcami i praktykami z całego świata.

Zniżkowe opłaty przy rejestracji do 16 maja 2018. Więcej informacji: http://eurocorr2018.org/en/fee-and-terms

Firmy wspierające PSK