Zagreb Corosion Summer School 2019, 1-5 lipca 2019.

Letnia szkoła korozji przeznaczona jest dla doktorantów, studentów ale także dla praktyków, którzy chcą dowiedzieć się o korozji i ochronie przed korozją. Wykładowcy zarówno ze środowiska akademickiego, jak i przemysłowego przedstawią podstawy teoretyczne i praktyczne doświadczenia dotyczące wybranych zagadnień korozyjnych.

Zagreb Corosion Summer School 2019, 1-5 lipca 2019.

Organizatorem jest: Faculty of Chemical Engineering and Technology, Faculty of Mechanical Engineering and Naval Architecture at University of Zagreb and Croatian Society for Materials Protection.

Więcej informacji: www.recorr.eu/zagcorr

Firmy wspierające PSK