Warsztaty projektanta - seminarium PSK

Polskie Stowarzyszenie Korozyjne zaprasza na seminarium: PROJEKTOWANIE POWŁOKOWYCH SYSTEMÓW ANTYKOROZYJNYCH I OGNIOCHRONNYCH NA KONSTRUKCJACH STALOWYCH, odbywające się w dniach 24-25 X 2019.

Warsztaty projektanta - seminarium PSK

Seminarium dla Projektantów, odbędzie się 24.10.2019 r. o godz. 11:00 (14:00 lunch) i zakończy się uroczystą kolacją.
Tematyka spotkania:
1. mgr inż. Leszek Augustynek: Wprowadzenie
2. mgr inż. Łukasz Augustyński: Konsekwencje błędnych i niekompletnych rozwiązań projektowych zabezpieczeń antykorozyjnych
3. dr inż. Agnieszka Królikowska: Typowa specyfikacja zabezpieczeń antykorozyjnych – co musi zawierać i na co zwracać szczególną uwagę
4. mgr inż. Iwona Gajecka: Problemy doboru reaktywnych zabezpieczeń ogniochronnych konstrukcji stalowych
5. mgr inż. Michał Jaczewski: Kolor i połysk - wzorce kolorów i metody oceny
Uczestnikom spotkania zostaną przekazane wykłady seminaryjne, w tym modelowy wzór specyfikacji zabezpieczeń antykorozyjnych przy zastosowaniu farb organicznych.
Miejsce: Hotel WINDSOR, Jachranka k. Warszawy
Przewiduje się udział ok. 50 osób z branży infrastruktury (głównie) i budownictwa.

Seminarium jest sponsorowane przez Polskie Stowarzyszenie Korozyjne. Patronat: BUDIMEX.
Opłata wraz z noclegiem: 350 zł + VAT od osoby.
Zgłoszenia oraz wpłaty do 20.09.2019 r.

Zgłoszenia: sekretarz@psk.org.pl
Wpłaty kierować należy na konto: Bank Pekao SA., Oddział Gdańsk, Ogarna 116  nr:  96 1240 5400 1111 0000 4917 1677

Pliki do pobrania

Firmy wspierające PSK