Sympozjum w Poraju: 22-24.XI.2017

Po roku przerwy mamy okazję ponowie spotkać się w Poraju

Sympozjum w Poraju: 22-24.XI.2017

Zachęcam Państwa do udziału w Sympozjum. Bardzo dobra atmosfera. Ciekawe referaty korozyjne z obszarów, o których często mało wiemy, a są ciekawe i przydatne (zaawansowane metody badawcze, nowe powłoki metalowe, nowe techniki aplikacyjne i wiele innych). Poza tym jest szansa na spotkanie całej najważniejszej kadry naukowej z naszej branży!!!         Agnieszka Królikowska

Szanowne Koleżanki i Koledzy Korozjoniści, członkowie PSK!

Mając ciągle w pamięci  niezwykle sympatyczne konferencje korozyjne organizowane w ostatnich latach przez PSK, chciałbym zachęcić Państwa do udziału w tegorocznym Sympozjum Korozyjnym APCS w Jastrzębiu-Poraju w dniach 22-24.XI.2017 r  (435 Impreza EFC). Sympozjum nasze z założenia służy  integracji korozjonistów praktyków z przedstawicielami nauki a dzięki swojej kameralności sprzyja nawiązywaniu wzajemnych kontaktów i skutecznemu rozwiązywaniu wyzwań współczesnej inżynierii korozyjnej.

Będziemy zaszczyceni gościć Państwa w Ośrodku Leśna Radość w Poraju. Do miłego spotkania!

Prof. Henryk Bala - Przewodniczący APCS

Informacje: http://www.symp-kor-apcs.wip.pcz.pl/

Firmy wspierające PSK