Sympozjum podczas Targów Kielce

Ogólnopolskie Sympozjum Naukowo-Techniczne "Nowoczesne materiały inżynierskie oraz najnowsze osiągnięcia w ochronie przed korozją" odbędzie się w dniach 31.03-1.04.2020 w Kielcach.

Sympozjum podczas Targów Kielce

Sympozjum skierowane jest do kadry naukowej, inżynieryjno-technicznej i zarządzającej reprezentującej zarówno ośrodki naukowe i instytuty branżowe jak również firmy i przedsiębiorstwa na co dzień produkujące nowoczesne materiały oraz zajmujące się ochroną przed korozją. Sympozjum odbywa się w trakcie trwania Targów Technologii Antykorozyjnych oraz Ochrony Powierzchni EXPO-SURFACE - Kielce, co umożliwia spotkanie w jednym miejscu wielu specjalistów w tym zakresie.  Artykuły zostaną opublikowane w czasopismach "Ochrona przed Korozją" , "Inżynieria Powierzchni" lub "Journal of Chemical Technology and Metallurgy"

Termin rejestracji został przedłużony do 06.02.2020 r.

Szczegółowe informacje:  http://www.sympo-surface.wip.pcz.pl/

Firmy wspierające PSK