Najwięksi producenci farb w Europie

European Coatings sporządził listę 25 największych producentów farb, którzy mają siedzibę w Europie.

Najwięksi producenci farb w Europie

Podstawą rankingu są przychody; wszystkie znajdujące się na liście przedsiębiorstwa osiągnęły przychody 100 milionów euro lub większe.
5 pierwszych miejsc zajęły kolejno fimy: Akzo Nobel, BASF Coatings, Jotun, Hempel, DAW. W stosunku do 2016 roku w pierwszej piątce nie ma większych zmian poza kolejnością na miejscu 3, 4 i 5 (w 2016 : Akzo Nobel, BASF Coatings, Hempel, DAW, Jotun).

Firmy wspierające PSK