Nagroda European Coatings Show

Laureatem nagrody European Coatings Show Award za najlepszy referat zgłoszony na European Coatings Show Conference w 2017 roku został Bas Tuijtelaars i jego zespół z DSM Coating Resins z Holandii.

Nagroda European Coatings Show

Tytuł nagrodzonego referatu to „Żywice niezagrażające zdrowiu dla lepszej przyszłości, na bazie dyspersji poliuretanowych modyfikowanych kwasami tłuszczowymi” ("Health risk-free resins for a better future, based on fatty acid modified polyurethane dispersions”).

Nagroda w wysokości 2000 euro, którą sponsoruje European Coatings Journal, została wręczona Autorowi podczas sesji plenarnej na konferencji 3 kwietnia.

Firmy wspierające PSK