Kongres ETCC w Krakowie, 2-4.09.2020

ETCC2020 - European Technical Coatings Congress odbędzie się w dniach 2-4 września 2020 w Auditorium Maximum Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie.
Kongres organizowany jest tradycyjnie od 70-ciu lat w różnych krajach. W referatach ETCC2020 przedstawiany będzie całokształt zagadnień dotyczących najnowszych osiągnięć naukowych i technicznych dla farb i lakierów, chemicznych materiałów budowlanych, antykorozji, klejów, farb graficznych.

Kongres ETCC w Krakowie, 2-4.09.2020

Tematyka kongresu ETCC2020 obejmuje głównie:

- Nowe surowce i materiały 

- Najnowsze osiągnięcia w badaniach, 

- Nowe produkty i formulacje, 

- Techniki badawcze 

- Grupy nowoczesnych produktów

- Metodyka badań, pomiarów i interpretacji wyników

- Urządzenia i techniki produkcyjne oraz aplikacyjne 

- Zagadnienia ochrony środowiska

- Projektowane zmiany legislacyjne

W trakcie 3 dniowego kongresu prowadzone będą wykłady plenarne a także prowadzone będą 3-4 równoległe sesje tematyczne oraz  Sesja Posterowa. W ramach kongresu organizowana jest wystawa w której firmy, producenci materiałów, urządzeń produkcyjnych, badawczych przedstawiają swoją ofertę najnowszych produktów i rozwiązań technicznych. Kongresowi towarzyszy sesja „Summer School” z wykładami dedykowanymi dla młodych naukowców i studentów. Prelegentami będą przedstawiciele największych firm, instytutów, uczelni za całej Europy a także m.in. z USA, Japonii, Chin.

W zależności od decyzji prelegentów, prezentacje z kongresu mogą być publikowane w czasopismach o zasięgu światowym, w tym m.in.: „Progress in Organic Coatings”, „Surface Coatings International”, „Farbe und Lack”, “Lakokrasocznye Materialy”  oraz wiele innych,  w tym posiadających Impact Factor.

W trakcie kongresów oceniane są wszystkie referaty wg ustalonych kryteriów, w tym: nowość naukowo-techniczna, możliwość zastosowania nowego opracowania, sposób prezentacji. Tradycyjnie przyznawane są nagrody FATIPEC po 1000 Euro za najlepsze referaty w kategoriach:

- za najlepszy referat kongresu

- za najlepszy referat prezentowany przez młodych naukowców (wiek do 35 lat)

- za najlepszy referat w tematyce ekologicznej 

FATIPEC pokrywa pełne koszty uczestnictwa w kongresie dla 1 młodego naukowca z każdego kraju członkowskiego. 

Kongres stanowi platformę spotkań przemysłu z naukowcami z instytutów i uczelni z możliwością nawiązania współpracy międzynarodowej i uzyskania unikalnej wiedzy odnośnie najnowszych materiałów i produktów.

Organizatorami kongresu ETCC2020 są:  Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Przemysłu Chemicznego SITPChem, oraz Europejska Federacja FATIPEC -Federation of Associations of Technicians for Industry of Paints in European Countries (www.fatipec.com). Atutem jest fakt przejęcia obecnie przez FATIPEC kierownictwa w Globalnej Federacji organizacji CSI – Coatings Societies International  (www.csi-coatings.org), co dodatkowo ułatwia potencjalne zaangażowanie w kongresie specjalistów z całego świata

Kongresy naukowo-techniczne  FATIPEC organizowane są w różnych krajach europejskich od roku 1950.  Dla zwiększenia rangi i merytorycznego poszerzenia programu w roku 2012 dotychczasowy, tradycyjny „Kongres FATIPEC”  został zastąpiony nową formą o nazwie European Technical Coatings Congress -ETCC. Ostatni kongres zorganizowano w  dniach 27-29 czerwca 2018 w Amsterdamie.

SITPChem jest członkiem Europejskiej Federacji FATIPEC od roku 1992.

Obecnie w skład FATIPEC wchodzi 14 stowarzyszeń członkowskich reprezentujących kraje: Niemcy (2 stowarzyszenia), Francja, Szwajcaria, Belgia, Włochy, Holandia, Polska, Rosja, Czechy, Grecja, Węgry, Iran i Ukraina.  FATIPEC jest członkiem światowej konfederacji CSI (Coatings Societies International). 

Problematykę naukową nadzoruje Europejski Komitet Naukowy FATIPEC (European Scientific Committee –ESC)  w którego skład wchodzą naukowcy z wszystkich krajów członkowskich.   

Zarząd FATIPEC ustalił główne kierunki działalności na najbliższe lata w tym m.in.: 

- Wdrożenie rozszerzanego zakresu działań FATIPEC o techniczne obszary: kleje, farby graficzne, materiały budowlane (na bazie polimerów)

- Zintensyfikowanie współpracy naukowo-technicznej z instytutami, centrami badawczymi, uczelniami w każdym kraju członkowskim 

- Stworzenie bazy danych organizacji badawczych o zdefiniowanych obszarach badań dla bardziej efektywnej współpracy

- Bezpośrednie kontakty z czasopismami  fachowymi, współpracę merytoryczną i publikacje

- Promocja i aktywizacja młodych naukowców; studentów, absolwentów szkół wyższych i doktorantów w zakresie edukacji technicznej i promocji 

- Wprowadzenie informacyjnej „Fatipec Newsletter” 

- Działania dla przyjmowania nowych członków FATIPEC 

- Umacnianie współpracy ze stowarzyszeniami w krajach w których istnieją oddzielne organizacje techniczne: w tym Anglia Podpisano umowę o współpracy) oraz Kraje Skandynawskie.

- Nacisk na większą aktywność merytoryczną Europejskiego Komitetu Naukowego (ESC)

- Publikacje i promocje FATIPEC i stowarzyszeń  członkowskich

- Kontynuacja prac nad integracją z innymi stowarzyszeniami i federacjami w Europie (SLF- Skandynawia,  UATCM -Federacja Krajów Śródziemnomorskich itp.)

 

Od 25 lat SITPChem jest aktywnym członkiem  FATIPEC poprzez pracę w zarządzie, prezydium oraz Europejskim Komitecie Naukowym.  Przedstawiciel SITPChem Józef Kozieł w kadencji 2010-2014 pełnił funkcję Prezydenta FATIPEC. W  kadencjach (2015-2022) jest on Sekretarzem Generalnym Federacji. Członkiem Europejskiego Komitetu Naukowego FATIPEC jest prof. dr Maria Zielecka. Członkami Zarządu FATIPEC z ramienia SITPChem są dwie osoby.  Prezydium Zarządu Głównego SITPChem powołało dr Radosława Adamka oraz prof. dr Małgorzatę Zubielewicz  na członków Zarządu FATIPEC reprezentujących  SITPChem. Do roku 2014 SITPChem był reprezentowany także przez Jerzego Kropiwnickiego. W roku 2006 SITPChem wspólnie z Węgierskim Stowarzyszeniem MKE organizował kongres FATIPEC w Budapeszcie. 

Kraje członkowskie wysoko oceniają międzynarodową techniczną współpracę w Europie. Silna Federacja daje okazję do wymiany doświadczeń i wiedzy technicznej istotnej dla producentów wyrobów lakierowych, klejów i materiałów budowlanych .  Poprzez Europejski Komitet Naukowy mają możliwość uczestnictwa w merytorycznym przygotowaniu kongresów oraz poszerzania współpracy z instytutami i uczelniami.

 

Opracowanie: Józef Kozieł

Firmy wspierające PSK