European Coatings Show

Wydarzenie odbywa się co dwa lata w Norymberdze, w tym roku wystawa odbędzie się w dniach: 19–21.03. 2019, konferencja w dniach: 18–19.03. 2019

European Coatings Show

Firmy wspierające PSK