EUROCORR Young Scientist Grant

EUROCORR Young Scientist Grant będzie przyznany po raz piąty podczas Kongresu Eurocorr 2020.

EUROCORR Young Scientist Grant

Grant dla młodych naukowców EUROCORR jet inicjatywą Europejskiej Federacji Korozyjnej (EFC). Jego celem jest stymulowanie interakcji i współpracy w ramach międzynarodowej społeczności zajmującej się korozją poprzez zapewnienie wsparcia finansowego młodszym korozjonistom, aby umożliwić im wspólpracę  z innymi korozjonistamii w ich macierzystych instytutach za granicą oraz badania naukowe będące przedmiotem wspólnego zainteresowania. Dalsze informacje są dostępne na stronie internetowej EFC.

Aplikacje o grant należy przysyłać do 15.02.2020, na adres: managing.officer@efcweb.org lub h.illaire@cefracor.org

Więcej informacji:  http://efcweb.org/EUROCORR+Young+Scientist+Grant.html 

Firmy wspierające PSK