Eurocorr 2018 - ważne daty

Wydaje się, ze termin Eurocorr-u jest jeszcze odległy, ale zostało już tylko 6 tygodni na przesłanie abstraktu.
Warto zapamiętać kilka dat.

Eurocorr 2018 - ważne daty
Zgłaszanie abstraktów:        16 stycznia 2018

 

Wysłanie akceptacji do Autorów: 30 kwietnia 2018

 

Dostarczenie manuskryptów: 19 czerwca 2018

Firmy wspierające PSK