EFC-Workshop 2018: High Temperature Corrosion under Complex Conditions, Deposits and Salts: Towards Greener Energy

Warsztat EFC dot. korozji wysokotemperaturowej: 26-28 września 2018, DECHEMA-Haus, Frankfurt /Niemcy

EFC-Workshop 2018: High Temperature Corrosion under Complex Conditions, Deposits and Salts: Towards Greener Energy

Tematy prezentacji ustnych i posterowych mogą odnosić się, ale nie ograniczają się do oceny kinetyki korozji, zrozumienia mechanizmu i modelowania procesów korozyjnych i związanej z nimi degradacji mikrostruktur materiałów, przy użyciu zaawansowanych technik analitycznych.  Wydarzenie to kontynuuje bardzo udaną serię warsztatów EFC organizowanych w ciągu ostatnich dwóch dekad przez Michaela Schütze i Willema (Jo) Quadakkersa.

Organizatorzy oferują możliwość publikacji artykułów prezentowanych na warsztatach w specjalnym wydaniu recenzowanego czasopisma "Materials and Corrosion".

Pliki do pobrania

Firmy wspierające PSK