Corrosion Basics Course - Bezpłatny webinar Oli-EFC, wtorek, 26 maja

Webinar zorganizowany przez Oli Systems Inc. (członek stowarzyszony EFC) w kontekście Dnia świadomości korozyjnej 2020, wspierany przez Young EFC

Corrosion Basics Course - Bezpłatny webinar Oli-EFC, wtorek, 26 maja

Webinar potrwa 90 min, odbędzie się  26 maja 2020 10:00 AM EDT

Corrosion Analyzer to oprogramowanie do symulacji korozji służące do dokładnego prognozowania ogólnych szybkości korozji , umożliwiające spowolnienie korozji, wydłużenie czasu życia zasobów oraz poprawę wydajności i niezawodności operacyjnej.
Podczas webinaru zaprezentowane zostaną techniki symulacji korozji za pomocą narzędzia OLI Studio Corrosion Analyzer. Kurs ma na celu przeszkolenie uczestników w zakresie korzystania z platformy oprogramowania OLI V10 w zakresie modelowania roztworów elektrolitów i badania ich wpływu na korozję metali. Uczestnicy zaznajomią się z podstawowymi pojęciami dotyczącymi obliczania i interpretacji: ogólne wskaźniki korozji, zlokalizowana podatność na korozję, krzywe polaryzacji i diagramy Pourbaix. Na koniec kursu uczestnicy będą mogli formułować i budować własne aplikacje elektrolitów i korozji oraz interpretować dane przedstawione w raportach i wykresach.

Informacje i link do rejestracji: https://efcweb.org

 

Firmy wspierające PSK