CORROSION AND SURFACE PROTECTION FOR STEEL

Sympozjum korozyjne w Turcji, 22-24 maja 2019, Istambuł

CORROSION AND SURFACE PROTECTION FOR STEEL

 

Międzynarodowe sympozjum organizowane przez Turkish Constructional Steelwork Association.

Dostarczanie abstraktów do 3.12.2018.

Więcej informacji w ulotce.

 

Firmy wspierające PSK