Wojciech Melentowicz 1957- 2017.

1 lipca 2017 po zmaganiach z chorobą, Wojtek odszedł. Miał tylko 60 lat i wiele pomysłów na przyszłość...
Współtwórca Firm Gemite Polska Sp.z o.o., a po przekształceniu Gemiprem Technologie SA, Firm wyspecjalizowanych w technologiach napraw i ochrony antykorozyjnej konstrukcji inżynierskich. Od ponad 15 lat lat Prezes Firm,y której działalność stanowiła i stanowi nadal poważny wkład w powstawaniu sieci infrastruktury komunikacyjnej.
Jego energia, dobry kontakt z ludźmi i znakomite wyczucie rynku zapewniły sukcesy firmy w działalności gospodarczej. Wraz z zespołem współpracowników realizował program rozwoju Firmy, w tym uruchomienie nowoczesnego zakładu produkcyjnego wraz z zapleczem badawczym w Połańcu..
Zdolności organizacyjne i w inżynierii finansowej Wojtka w połączeniu z umiejętnościami technicznymi całego zespołu pozwoliły zarówno na znaczące powiększenie zdolności produkcyjnych w zakresie materiałów polimerowo cementowych, systemów ochrony powierzchni betonowych, izolacjo-nawierzchni oraz systemów posadzkowych - ale także opracowanie nowych materiałów poszerzając paletę produktów. Nowe technologie materiałowe umacniają pozycję rynkową Firmy a  tym samym wpływają na rozszerzenie zakresu jej działania m.in.o hydrotechnikę śródlądową i morską, ochronę przeciwogniową konstrukcji stalowych i żelbetowych oraz systemy posadzkowe.
Stale aktywny, żył codziennymi problemami Firmy i całego Zespołu . Powszechnie znany i szanowany przez Inwestorów i Firmy Wykonawcze dzięki szczególnemu darowi komunikacji interpersonalnej.
Ubył Człowiek z grona Ludzi aktywnie działających w dziedzinie antykorozyjnej ochrony budowli.
Odszedł wartościowy człowiek, pozostał zespół.
Będzie Go brak.....

Firmy wspierające PSK