Inicjatywa CORNET - akronim projektu BioCoat

Polskie Stowarzyszenie Korozyjne realizuje projekt badawczy w ramach Inicjatywy Cornet pt. „Ekonomicznie opłacalne powłoki do wnętrz oparte na biopolimerach/Cost-effective biopolymer interior coatings, o akronimie BioCoat.
Okres realizacji projektu: 01.04.2014–31.03.2016.

Inicjatywa CORNET - akronim projektu BioCoat

Projekt realizowany jest we współpracy z niemieckimi i belgijskimi stowarzyszeniami i ośrodkami badawczo-naukowymi:

  • Forschungsgesellschaft für Pigmente und Lacke e.V. (FPL), Niemcy,
  • Fraunhofer Institute for Manufacturing Engineering and Automation IPA), Niemcy,
  • Polskie Stowarzyszenie Korozyjne (PSK), Polska,
  • Instytut Inżynierii Materiałów Polimerowych i Barwników (IMPIB), Polska,
  • Coating Research Institute (CoRI), Belgia,
  • Materia Nova (MN), Belgia.

 

Wnioskodawcą projektu ze strony Polski jest PSK, a prace badawcze wykonywane są w Oddziale Farb i Tworzyw IMPIB w Gliwicach. W skład Komitetu Użytkowników współpracującego z wnioskodawcą na rzecz realizacji projektu wchodzi 7 przedsiębiorstw będących członkami Stowarzyszenia: ANTICOR PPH Sp. z o.o,  ARMA Firma Inżynierska Spółka Jawna, DAAS Sp. z o.o., DUHEN 2 Spółka Cywilna, MALCHEM Sp. z o.o., PROFARB Grupa Chemiczna Sp. z o.o., ZINGAMETALL Poland S.C.

            Zastępowanie surowców do farb pochodzenia petrochemicznego surowcami pochodzenia naturalnego jest jedną z możliwości zmniejszenia emisji CO2, głównego składnika gazów cieplarnianych, oraz uniezależnienia się od surowców ze źródeł nieodnawialnych. W zakresie surowców do wyrobów lakierowych prowadzi się obecnie badania w dwóch kierunkach. Pierwszy obejmuje syntezę spoiw do farb
z zastosowaniem surowców nieodnawialnych, drugi – otrzymanie nowych polimerów opartych na surowcach biologicznych. Celem projektu jest zbadanie możliwości  zastosowania w wyrobach lakierowych biopolimerów, jako zamienników konwencjonalnych spoiw produkowanych z surowców petrochemicznych. W ramach realizacji projektu prowadzone są badania nad zastosowaniem biopolimerów w wyrobach lakierowych do zastosowań wewnętrznych na stal, ściany i drewno. Przewiduje się, że w przypadku wyrobów lakierowych do zastosowań wewnętrznych prawdopodobieństwo połączenia funkcjonalności z opłacalnością ekonomiczną, uzyskane w przypadku zamiany tradycyjnego spoiwa na biopolimery, jest największe. Projekt zakłada otrzymanie prototypowych wyrobów lakierowych dwuetapowo. Pierwszy etap obejmuje prace nad biopolimerami: ich wyborem
i modyfikacją. Drugi dotyczy wyboru i modyfikacji środków pomocniczych i innych dodatków oraz opracowanie i badanie wyrobów z udziałem biopolimerów w celu wytypowania najlepszych wariantów recepturowych.

            Do tej pory nie podjęto w kraju badań nad zastosowaniem biopolimerów do wyrobów lakierowych, w przeciwieństwie do stosowania ich w tworzywach, np. polilaktydu do produkcji folii.  W ramach realizacji projektu zostaną  opracowane i zoptymalizowane pod kątem zastosowania ich jako surowców do farb wodne dyspersje poliuretanowe i emulsje alkidowe oparte na kwasach otrzymanych z cukrów i innych odnawialnych źródeł na drodze chemicznej lub biologicznej oraz polietery i poliestry oparte na skrobi i proteinach.

 

           Wyniki realizacji projektu będą mogły być wykorzystane w kraju zarówno przez producentów spoiw, jak i farb do opracowania swoich własnych technologii produkcji materiałów opartych na surowcach biologicznych, co uniezależni ich od surowców pochodzących ze źródeł nieodnawialnych. Wydaje się, że w niedalekiej przyszłości przepisy dotyczące produkcji i stosowania wyrobów lakierowych będą zmuszały producentów do stosowania takich technologii.

Firmy wspierające PSK