Konferencja PSK RAWA 2017

O konferencji

Zapraszamy do udziału w XI Konferencji Polskiego Stowarzyszenia Korozyjnego PSK RAWA 2017, która odbędzie się w dniach 10–12 maja 2017 r. w Hotelu OSSA w Rawie Mazowieckiej. 

Tradycyjnie już, referaty będą wygłaszane w równolegle trwających sesjach tematycznych:

Powłoki ochronne, Energetyka przemysłowa, Przygotowanie powierzchni pod powłoki,

Transport, magazynowanie i przeróbka ropy naftowej, Korozja i ochrona żelbetu,

Antykorozja i środowisko, Problemy inspektorów nadzoru, Ochrona elektrochemiczna

 

Zachęcamy do zapoznania się z aktualnym programem konferencji PSK RAWA'2017.

 

Jak co roku, podczas konferencji, nagrodzimy Laureatów prac dyplomowych w konkursie na najlepszą pracę inżynierską, magisterską i doktorską.

Przyznamy również nagrodę "Rdzawej Kani" w kategorii Najlepszy Produkt / Wydarzenie / Technologia Roku.


Dlaczego warto

Dlaczego warto wziąć udział w Konferencji?

Co roku w konferencji bierze udział ponad 150 znakomitych specjalistów w dziedzinie antykorozji, którzy z racji swej pozycji zawodowej podejmują decyzje w tym zakresie. 

Konferencja daje więc możliwość zdobycia wiedzy technicznej z zakresu praktycznych zastosowań technologii przeciwkorozyjnych oraz wymiany doświadczeń pomiędzy inwestorami, projektantami, kadrą naukową, wykonawcami i producentami materiałów.
Potwierdzeniem uczestnictwa w konferencji będzie wydany na zakończenie Certyfikat.
Konferencja może być traktowana również jako szkolenie zwiększające i aktualizujące wiedzę personelu akredytowanych laboratoriów badawczych.


Ważne terminy

NADSYŁANIE TYTUŁÓW I KRÓTKICH STRESZCZEŃ REFERATÓW (W JĘZYKU POLSKIM)

do 15.11.2016 r.

TERMIN AKCEPTACJI REFERATÓW

do 30.11.2016 r.

NADSYŁANIE PEŁNYCH TEKSTÓW REFERATÓW

do 30.01.2017 r.

RECENZJE  REFERATÓW

do 01.03.2017 r.

POPRAWKI  REFERATÓW  PO RECENZJACH

do 15.03.2017 r.

PREZENTACJE

do 24.04.2017 r.

 


Opłaty

ZGŁOSZENIE UDZIAŁU W KONFERENCJI PSK RAWA'2017 DOKONUJE SIĘ WYŁĄCZNIE ZA POŚREDNICTWEM INTERNETOWEGO FORMULARZA ZAMIESZCZONEGO PONIŻEJ.

 

ZGŁOSZENIE UCZESTNICTWA Z PROMOCJĄ CENOWĄ

do 31.01.2017 r.

OSTATECZNY TERMIN ZGŁOSZENIA UCZESTNICTWA

do 30.04.2017 r.

 

KOSZTY KONFERENCJI

CZŁONKOWIE PSK

OPCJA 1 – 1 350 zł (zgłoszenie do dnia 31.01.2017 r.)

OPCJA 2 – 1 700 zł (zgłoszenie od dnia 01.02.2017 r.)

 

OSOBY NIE BĘDĄCE CZŁONKAMI PSK

OPCJA 3 – 1 550 zł (zgłoszenie do dnia 31.01.2017 r.)

OPCJA 4 – 1 900 zł (zgłoszenie od dnia 01.02.2017 r.)

 

STUDENCI

OPCJA 5 – 1 000 zł

 

OSOBY WYGŁASZAJĄCE REFERAT

OPCJA 6 – rabat – 100 zł

 

DOPŁATA DO POKOJU 1-OSOBOWEGO*) 

OPCJA 7  – 300 zł

 

Wciąż możliwe jest przygotowanie posteru lub odpłatne zareklamowanie swojej firmy w formie prezentacji, pokazu lub wystawy.

 

OPŁATA ZA WYSTAWĘ, SPOT REKLAMOWY, STOISKO WYSTAWIENNICZE**

Członkowie Wspierający PSK - bezpłatnie, pozostali - 1500 zł 

 

OBJAŚNIENIA:
* rezerwacja pokoju następuje w dniu wpłynięcia wpłaty na konto PSK; zwrot opłaty możliwy jest do 6 tygodni przed terminem rozpoczęcia konferencji
**warunki do uzgodnienia z Sekretarzem w zależności od rodzaju i zakresu reklamy

 

Opłatę konferencyjną należy przekazać na konto bankowe:

Polskie Stowarzyszenie Korozyjne:

ul. Elbląska 133A, 80-718 Gdańsk, NIP: 525-192-01-08

Bank Pekao SA., Oddział Gdansk, ul. Ogarna 116
nr   96 1240 5400 1111 0000 4917 1677
koniecznie z dopiskiem dot. celu wpłaty: RAWA 2017 - nazwisko uczestnika

 

REZYGNACJA Z UCZESTNICTWA W KONFERENCJI PSK RAWA'2017

Możliwa jest rezygnacja z udziału w Konferencji PSK RAWA'2017 do dnia 19 kwietnia 2017 r. - wówczas 100% wpłaconej opłaty konferencyjnej zostanie zwrócona na podane konto.
W tym celu, prosimy o przesłanie rezygnacji w formie pisemnej, listem poleconym na adres Polskie Stowarzyszenie Korozyjne, ul. Elbląska 133A, 80-718 Gdańsk wraz z podaniem numeru konta, na które ma nastąpić zwrot należności.
Rezygnację uznaje się jako przyjętą do rozpatrzenia, w momencie potwierdzenia jej otrzymania przez PSK.
 
Zgłoszenie udziału w konferencji PSK RAWA'2017 jest jednoznaczne z udziałem w konferencji - brak wniesienia opłaty konferencyjnej nie jest jednoznaczne z rezygnacją z udziału w konferencji PSK RAWA'2017.
W takim przypadku, PSK obciąży opłatą konferencyjną po zakończeniu konferencji, nawet w przypadku, gdy osoba nie brała udziału w konferencji PSK RAWA'2017. 
 
 

FormularzPliki do pobrania

Firmy wspierające PSK