Konferencja PSK OSTRÓDA 2015

O konferencji

VIII DOROCZNA KONFERENCJA naukowo-techniczna "WSPÓŁCZESNE TECHNOLOGIE PRZECIWKOROZYJNE" / Annual Conference of Polish Corrosion Society "Modern Anticorrosion Technologies"  odbyła się w dniach 22-24 kwietnia 2015 r. w Hotelu WIlla Port w Ostródzie. Spotkanie to było 396. wydarzeniem Europejskiej Federacji Korozyjnej.

Zaloguj się w celu zapoznania się z pełną wersją referatów - umieszczonych w załączniku

PLENARY SESSION / SESJA PLENARNA

Murray Cook
Hot Dip Galvanizing to EN ISO 1461 – Specification, Inspection and Applications Cynkowanie ogniowe wg normy EN ISO 1461 – specyfikacje, kontrola jakości, aplikacja

Hubert Culik, Michael Hanke
Trends and challenges in developing industrial coating systems for metal Trendy i wyzwania w rozwoju antykorozyjnych przemysłowych systemów malarskich na metale

 

Sesja: ENERGETYKA ZAWODOWA / POWER INDUSTRY

Marek Gdesz
Zabezpieczenie antykorozyjne elementów pracujących w wysokich temperaturach w energetyce CORROSION PROTECTION OF POWER ENERGETIC ELEMENTS WORKING AT HIGH TEMPERATURE

Lech Adamczewski, Łukasz Sobczak
Zabezpieczenia antykorozyjne stali i betonu w Elektrowni Wodnej Żarnowiec – doświadczenia i osiągnięcia ANTI-CORROSION PROTECTIVE COATINGS OF STEEL AND CONCRETE STRUCTURES IN ZARNOWIEC PUMPED-STORAGE HYDRO POWER PLANT – EXPERIENCE AND ACHIEVEMENTS

Aleksander Iwaniak, Ryszard Grzelka
Doświadczenia eksploatacyjne z powłok zastosowanych w energetyce PROTECTIVE COATINGS INCREASING THE DURABILITY OF ELEMENTS OF ENERGY INSTALLATIONS, PARTICULARLY BOILERS

Marek Danielewski, Ryszard Gajerski, Iwona Przerada, Artur Brzdękiewicz,
Michał Chaberka
Powłoki Hybrid - doświadczenia eksploatacyjne i perspektywy rozwoju

Jadwiga Dziedzic, Daniel Izydorczyk
Wysoka odporność korozyjna galwanicznych powłok stopowych ZnNi jako ważne kryterium zastosowania w zabezpieczeniu części drobnych w przemyśle maszynowym, energetycznym i budownictwie HIGH CORROSION RESISTANCE OF THE ELECTROLYTIC ZnNi ALLOY COATINGS, AS AN IMPORTANT QUALITY CRITERION FOR PROTECTION OF SMALL PARTS IN MACHINE INDUSTRY, ENERGY INDUSTRY AND IN CONSTRUCTIONS

Romuald Baranowski
Instalacje odsiarczania spalin. Problematyka zabezpieczeń antykorozyjnych podstawowych i pomocniczych urządzeń w energetyce FLUE GAS DESULPHURIZATION UNITS THE PROBLEM OF CORROSION PROTECTION OF PRIMARY AND AUXILIARY EQUIPMENTS IN POWER PLANT

Sesja: POWŁOKI METALOWE / METAL COATINGS

Artur Rusin
Zastosowanie ocynkowanych ogniowo prętów zbrojeniowych w konstrukcjach żelbetowych sposobem wydłużenia żywotności obiektów budowlanych

Anna Białecka
Grubość powłoki cynkowej – realizacje THICKNESS OF ZINK COATING - EXPERIENCES

Jacek Zasada
Cynkowanie ogniowe dostępnym, ekonomicznym i sprawdzonym systemem zabezpieczenia antykorozyjnego wszelkich konstrukcji stalowych

Jacek Zasada
Rynek cynkowania ogniowego w Polsce

Leszek Komorowski, Agnieszka Królikowska
Wpływ dodatku ołowiu i bizmutu do kąpieli cynkowniczych na odporność korozyjną powłok cynkowych powłok EFFECTS OF BISMUTH, AND LEAD ADDITION ON CORROSION BEHAVIOR OF HOT DIP ZINC COATINGS. COATING’S MORPHOLOGY

 

sesja: POWŁOKI OCHRONNE / PROTECTIVE COATINGS

Andrzej Głębowicz
Seria nieorganicznych krzemianów cynkowych Interzinc 22. Wersja szybkowiążąca w niskich wilgotnościach. INORGANIC ZINC SILICATE INTERZINC 22 RANGE FAST CURE VERSION IN LOW HUMIDITIES

Krzysztof Warchoł
Korozja pod izolacją i zabezpieczenie powłokowe za pomocą produktów PPG HI TEMP CORROSION UNDER INSULATION AND PROTECTION AGAINST IT BY USE OF PPG HI TEMP RANGE

Piotr Skrzypczak
Sika® Unitherm® Platinum - jednopowłokowy, chemoutwardzalny system ogniochronny dla konstrukcji stalowych SIKA® UNITHERM® PLATINUM - ONE - COAT, CHEMICALLY HARDENABLE, FIREPROTECTION SYSTEM FOR STEEL CONSTRUCTIONS

Michał Jaczewski
Farby zapobiegające kondensacji wilgoci i obniżające poziom hałasu z oferty Tikkurila Polska ANTICONDENSATION AND NOISE DAMPING PAINTS FROM OFFERED BY TIKKURILA POLSKA

Witold Majewski, Krzysztof Saramowicz
Pasywne zabezpieczenia ogniochronne: wybrane problemy korozyjne PASSIVE FIRE PROTECTION: SELECTED CORROSION PROBLEMS

Andy Czainski
Pasywna Ochrona Przeciwpożarowa Passive Fire Protection (PFP)

Monika Malicka
Zabezpieczenia antykorozyjne konstrukcji stalowych w świetle nowych wymagań technicznych Polskich Sieci Elektroenergetycznych ANTICORROSIVE PROTECTION OF STEEL STRUCTURES AS DEFINED IN THE NEW TECHNICAL REQUIREMENTS OF THE POLSKIE SIECI ELEKTROENERGETYCZNE

Agnieszka Dobek - Halman
Technologia SELF INDICATING (SI)

Małgorzata Zubielewicz, Anna Ślusarczyk
Zastosowanie biopolimerów w wyrobach lakierowych THE USE OF BIOPOLYMERS IN COATING MATERIALS

Małgorzata Zubielewicz, Agnieszka Królikowska, Iwona Gajecka
Produkty prezentowane przez producentów farb reprezentowanych w PSK na tle trendów światowych PRODUCTS SHOWN BY THE PAINT PRODUCERS BELONGING TO POLISH CORROSION SOCIETY AGAINST THE BACKGROUND OF GLOBAL TRENDS

 

Sesja: KOROZJA I OCHRONA ŻELBETU / CORROSION AND REINFORCED CONCRETE PROTECTION

Ewa Kościńska
Polimoczniki jako wielozadaniowe powłoki POLYUREA AS MULTITASK COATINGS

Urszula Paszek, Agnieszka Królikowska
Wpływ grubości powłok ochronnych stosowanych na powierzchniach betonowych na ich paroprzepuszczalność EFFECT OF THE THICKNESS OF PROTECTIVE COATINGS ON VAPOR PERMEABILITY OF CONCRETE

Robert Chrzanowski, Agnieszka Kulesza
Remont mostu żelbetowego z zachowaniem części elementów konstrukcyjnych usytuowanego w rejonie objętym ochroną środowiska OVERHAUL OF THE REINFORCED CONCRETE BRIDGE SITUATED IN THE CONSERVATION AREA,WITH THE PRESERVATION OF SOME CONSTRUCTION ELEMENTS

Rafał Kasak
Charakterystyka betonów polimerowych stosowanych w budownictwie CHARACTERISTIC OF POLYMER CONCRETE USED AT BUILDING

Tomasz Kordjak
Porównanie trwałości napraw betonowych obiektów mostowych, na podstawie obserwacji obiektów remontowanych w latach 2002-2010 DURABILITY OF CONCRETE BRIDGES REPAIRS, BASED ON OBSERVATIONS OF BRIDGES RENOVATED

Maciej Gruszczyński, Urszula Paszek
Uszkodzenia nawierzchni betonowych spowodowane wadliwą jakością kruszywa DAMAGES OF CONCRETE PAVEMENTS DUE TO FAULTY AGGREGATE QUALITY

Michał Wójtowicz
Ocena oddziaływań środowiskowych budynków i budowli

 

Sesja: ARCHITEKTURA, FASADY, ALUMINIUM / ARCHITECTURE, FACADE, ALUMINIUM

Gerard Przychodzeń, Łukasz Augustyński Uzyskiwanie „efektu drewna” techniką sublimacyjną lub metodą „proszek na proszek” WOOD EFFECT IMITATION BY SUBLIMATION OR POWDER ON POWDER TECHNIQUE

Teresa Możaryn
Zabezpieczenia powłokowe aluminium architektonicznego – badania, wymagania, ocena CORROSION PROTECTING COATINGS ON ALUMINIUM FOR ARCHITECTURAL PURPOSES - TESTING, REQUIREMENTS, EVALUATION

Wojciech Chodkowski
Malowanie proszkowe elementów maszyn ADAL COATING SYSTEMS

Sesja: OCHRONA ELEKTROCHEMICZNA / ELECTROCHEMIACAL PROTECTION

Wojciech Sokólski
Problemy normalizacji ochrony katodowej – przegląd aktualnych norm CATHODIC PROTECTION STANDARDISATION ISSUES - REVIEW OF CURRENT STANDARDS

Maciej Malicki
Nazewnictwo – nowe propozycje REVIEW OF TERMS APPLIED TO CATHODIC PROTECTION STANDARDS AND COMMON PRACTICE

Marek Fiedorowicz, Michał Jagiełło
Wybrane, ciekaw przykłady z praktyki ochrony katodowej gazociągów SOME EXAMPLES FROM THE PRACTICE OF MEASURING THE CATHODIC PROTECTION

Wiesław Solarz
Ochrona katodowa tłoczni gazu Hołowczyce

Hanna Matus
Doświadczenia w ochronie katodowej gazociągów równoległych EXPERIENCE IN CATHODIC PROTECTION OF PARALLEL GAS PIPELINES

Józef Dąbrowski
Anomalie w pomiarach konduktancji torowisk na podlewie betonowej CONDUCTANCE MEASUREMENTS ANOMALIES TRACKS ON WATERING CONCRETE

Jezmar Jankowski, Wojciech Sokólski
Wyniki pomiarów szybkości korozji ziemnej stali w pobliżu konstrukcji chronionych katodowo RESULTS OF CORROSION RATE MEASUREMENTS FOR STEEL IN SOIL IN VICINITY OF CATHODICALLY PROTECTED STRUCTURES

 

Sesja: PRZEMYSŁ CHEMICZNY I PETROCHEMICZNY / CHEMICAL AND PETROCHEMICAL INDUSTRY

Andrzej Miodek
Powlekanie lakierem termoutwardzalnym powierzchni wewnętrznych rur wkładów wymienników ciepła SURFACE COATING OF THE INNER SURFACES OF TUBES IN HEAT EXCHANGERS WITH THE USE OF THERMOSETTING LACQUER

Peter Vass, Natalia Szczutowska
Monitoring nieszczelności w zbiornikach magazynowych

Krzysztof Szymański, Bożena Szczucka - Lasota
Powłoki natryskiwane cieplnie jako sposób poniesienia trwałości elementów maszyn i urządzeń THERMALLY SPRAYED COATING AS THE SOLUTION FOR INCREASING THE SERVICE LIFE OF MACHINES AND EQUIPMENT

 

Sesja: PRZEMYSŁ OKRĘTOWY / SHIPBUILDING INDUSTRY

Łukasz Augustyński
Specyficzne wymagania jakościowe dotyczące zabezpieczenia antykorozyjnego konstrukcji stalowych na poszczególne inwestycje typu off-shore PARTICULAR REQUIREMENTS FOR CORROSION PROTECTION OF STEEL STRUCTURES MANUFACTURED FOR CERTAIN OFF-SHORE PROJECTS

Wojciech Paszkowski
Zabezpieczenie antykorozyjne typu „off-shore” wieży wiertniczej wykonywanej dla koreańskiego klienta DAEWOO SHIPBUILDING & MARINE ENGINEERING CO., LTD. OFF-SHORE ANTI-CORROSION PROTECTION OF DRILLING RIG PERFORMED FOR A KOREAN CUSTOMER: DAEWOO SHIPBUILDING & MARINE ENGINEERING CO., LTD.

Sesja: INFRASTRUKTURA I OCHRONA ŚRODOWISKA / INFRASTRUCTURE AND ENVIRONMENTAL PROTECTION

Pier Luigi Bonora
Avoidable casualties through better awareness of the critical importance of both design and maintenance Wiedza w zakresie projektowania i utrzymania obiektów, jako niezbędny element zapobiegania katastrofom korozyjnym

Jerzy Ziółko, Ewa Supernak
Obecnie stosowane rozwiązania konstrukcyjne den stalowych zbiorników przed skażeniem gruntu wyciekami paliw płynnych DESIGN SOLUTIONS FOR STEEL TANK BOTTOMS TO PROTECT SOIL AGAINST CONTAMINATION WITH LIQUID FUEL EFFLUENTS

Wojciech Sokólski
Aspekty korozyjne stosowanych metod zabezpieczania gruntu i wód podskórnych przed wyciekami paliw płynnych z naziemnych i podziemnych zbiorników stalowych CORROSION ASPECTS OF APPLIED SOIL AND SUBSOIL WATER PROTECTION METHODS AGAINST LIQUID FUEL LEAKS FROM GROUND-BASED AND UNDERGROUND STEEL TANKS

Cezary Monkiewicz, Andrzej Radoszewski
Przygotowanie powierzchni stalowej remontowanego mostu Grota-Roweckiego w Warszawie pod powłoki malarskie SURFACE PREPARATION BEFORE PAINTS APPLICATION DURING MAINTENANCE WORKS OF GROT- ROWECKI BRIDGE IN WARSAW

Paweł Lula
Dobór i projektowanie zabezpieczeń powłokowych na przykładzie elementów infrastruktury Pomorskiej Kolei Metropolitalnej SELECTION AND DESIGNING OF PROTECTIVE COATINGS ON THE EXAMPLE OF INFRASTRUCTURE ,,POMERANIAN METROPOLITAN RAILWAY"

Ewa Nowicka, Kazimierz Raduszkiewicz
Od ftalówek do polimoczników. Zmiany w systemach powłokowych i izolacyjnych na mostach w ostatnich 30 latach – retrospekcja FROM ALKYD TO POLYUREA CHANGES IN THE COATING AND INSULATION SYSTEMS ON BRIDGES IN THE LAST 30 YEARS - RETROSPECTION

Krzysztof Maliszewski
Czynniki wpływające na jakość wykonanych prac na budowie - czyli z przemyśleń inspektora nadzoru FACTORS AFFECTING THE QUALITY OF THE WORK CARRIED OUT ON THE SITE – INSPECTOR’S REFLECTIONS

Jerzy Kozłowski
Wymagania dotyczące zabezpieczenia antykorozyjnego stalowych konstrukcji spawanych, w świetle postanowień normy EN 1090 oraz stopień ich spełnienia spotykany podczas audytów REQUIREMENTS FOR CORROSION PROTECTION OF WELDED STEEL STRUCTURES, IN LIGHT OF THE PROVISIONS OF EN 1090 AND THE DEGREE OF FULFILLMENT OBSERVED DURING AUDITS

 

PREZENTACJE REKLAMOWE

Piotr Dymek GRACO EcoQuip - Vapor Abrasive Blasting - How it Works and Why it Works

Wojciech Wilczek PUT „WAGNER-SERVICE” S.W. Wilczek Sp. J. Nowe rozwiązania w zakresie urządzeń do aplikacji farb 2K HS oraz VHS o krótkim czasie żelowania

PROSPECT GROUP Sp. z o.o. Film reklamowy


SPIS UCZESTNIKÓW

 

 

 

Rejestracja nie jest możliwa.


Pliki do pobrania

Brak plików

Firmy wspierające PSK