Konferencja PSK OSTRÓDA 2014

O konferencji

VIII DOROCZNA KONFERENCJA naukowo-techniczna "WSPÓŁCZESNE TECHNOLOGIE PRZECIWKOROZYJNE" / Annual Conference of Polish Corrosion Society "Modern Anticorrosion Technologies"  odbyła się w dniach 19-21 maja 2014 r. w Hotelu WIlla Port w Ostródzie. Spotkanie to było 374. wydarzeniem Europejskiej Federacji Korozyjnej.

Zaloguj się w celu zapoznania się z pełną wersją referatów - umieszczonych w załączniku

 

PLENARY SESSION / SESJA PLENARNA

L. Paussa, F. Andreatta, Lorenzo Fedrizzi
Environmentally friendly sol-gel coatings for aluminium alloys, Powłoki sol-żel na stopy aluminum przyjazne dla środowiska

Walentin Mirgorod
Abrasive Blasting (Where and When You Want) despite Harsh Economic and Environmental Forces (+ Dr. J. M. Hyde), Obróbka stumieniowo-ścierna (gdzie i kiedy chcesz) niezależnie od wyzwań ekonomicznych i środowiskowych

Józef Kozieł
Działalność Federacji FATIPEC w zakresie nauki i przemysłu wyrobów lakierowych, FATIPEC Federation activity in the field of science and paint industry

 

Sesja: POWŁOKI METALOWE, INFRASTRUKTURA MIEJSKA I DROGOWA / METALLIC COATINGS, URBAN AND ROAD INFRASTRUCTURE

Zbigniew Miodowski, Anna Białecka
Zmiany w technologii cynkowania ogniowego w Polsce od początku XXI wieku, Changes in the technology of hot dip galvanizing in Poland since the beginning of the twenty-first century

Jacek Bordziłowski
Pierwotna przyczyna problemów z trwałością powłok antykorozyjnych, Primary cause of problems with durability of anticorrosion coatings

Robert Chrzanowski, Agnieszka Kulesza
Analiza porównawcza zabezpieczeń antykorozyjnych miejskich obiektów inżynierskich i infrastruktury drogowej, The comparison of the anticorrosion systems working on the road and urban infrastructure

Michał Jaczewski
Próba analizy przyczyn reklamacji zgłaszanych producentom i dostawcom farb antykorozyjnych, An attempt to analyze of the claims targeted to manufacturers and suppliers of anti-corrosion paints

Leszek Komorowski, Agnieszka Królikowska, Jacek Bordziłowski
Badania trwałości powłok antykorozyjnych na mostach stalowych metodą spektroskopii impedancyjnej, Durability of anticorrosion systems on the steel bridges estimated by impedance spectroscopy

Andrzej Królikowski
Pomiary elektrochemiczne w praktyce korozyjnej, Electrochemical measurements in corrosion engineering

Agnieszka Królikowska, Pier Luigi Bonora
Koncepcja zabezpieczeń antykorozyjnych obiektów inżynierskich w Polsce, The role of design and maintenance in extending service life of anticorrosion procedure

 

Sesja: ARCHITEKTURA, FASADY, ALUMINIUM / ARCHITECTURE, FACADE, ALUMINIUM

Gerard Przychodzeń
Farby proszkowe Cool Shades - Zielona Technologia, Powder coatings Cool Shades - Green Technology

Wojciech Chodkowski
Przemysłowe instalacje malowania proszkowego, Industrial installations for powder coating

Teresa Możaryn
Powłoki ochronne i ochronno-dekoracyjne na aluminium do zastosowań architektonicznych - wymagania i badania, Protective coatings and protective and decorative coatings on aluminum for architectural applications - requirements and test methods

Łukasz Augustyński, Agnieszka Królikowska, Robert Chrzanowski
Trwałe zabezpieczenie cienkościennych elementów metalowych - ocena skuteczności na podstawie badań eksploatacyjnych, Permanent thin-wall protection for metal elements - effectiveness assessment based on the exploitation expirience

 

Sesja: KOROZJA I OCHRONA ŻELBETU / CORROSION AND REINFORCED CONCRETE PROTECTION

Maciej Gruszczyński, Marek Aleksiun, Urszula Paszek
Beton cementowo - polimerowy zastosowany do naprawy Falochronu Wyspowego w Porcie Gdynia, Polymer - Cement Concrete used for maitenance work on the Port Gdynia breakwater Island

Krzysztof Saramowicz, Urszula Paszek
Zagrożenia korozyjne na wybranych przykładach budowli mostowych i hydrotechnicznych, Selected examples of corrosive risks on bridges and hydraulic constructions

Mirosław Ilski
Hydrofobizacja wgłębna - nowa strategia poprawy trwałości konstrukcji betonowych, Hydrophobic impregnation - a new strategy to improve the durability of concrete structures

 

Sesja: PRZEMYSŁ CHEMICZNY I PETROCHEMICZNY / CHEMICAL AND PETROCHEMICAL INDUSTRY

Urszula Szczyrek
Technologie zabezpieczeń antykorozyjnych stosowana w instalacjach przemysłowych, Corrosion protection technologies used in industry

Urszula Lipska
Projektowanie obiektów eksploatowanych w warunkach agresji chemicznej, Design of buildings exposed to chemical aggressiveness

Sylwia Schab
Dobór zabezpieczeń antykorozyjnych dla obiektów przemysłu chemicznego, Selection of anticorrosive protection systems for facilities of chemical industry

Sebastian Fabisiak
Zastosowanie kompozytu jako rozwiązania dla problemu korozji we współczesnym przemyśle, The use of composites - the modern industry corrosion protection solution

 

Sesja: POWŁOKI OGNIOCHRONNE / INTUMESCENT COATINGS

Michał Wójtowicz
Wprowadzanie do obrotu wyrobów budowlanych w świetle rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE nr 305/2011 oraz wymogów ustawy o wyrobach budowlanych, Marketing of construction products under regulation of the European Parliament and the council EU 305/2011 and act on construction products

Iwona Gajecka
Newralgiczne czynniki towarzyszące aplikacji systemów farb pęczniejących, The critical factors associated with application of intumescent paint systems

Piotr Skrzypczak
Tunele drogowe i kolejowe - wymagania dotyczące odporności ogniowej, Road and rail tunnels - the requirements for fire resistance

Andrzej Głębowicz
Pasywne powłoki ogniochronne: mechanizmy działania i procesy fizykochemiczne zachodzące w trakcie pożaru, Passive fireproof coatings: mechanism of action, physical and chemical processes in fire

 

Sesja: ENERGETYKA I SIECI PRZESYŁOWE / ENERGY AND ENERGY TRANSMISSION NETWORKS

Zenon Kowalczuk
Wymagania techniczne dotyczące zabezpieczeń antykorozyjnych konstrukcji stalowych i stalowych ocynkowanych dla słupów elektroenergetycznych, The technical requirements for corrosion protection of steel and galvanized steel for transmission towers

Krzysztof Szymański, Maciej Szpak, Marek Gdesz
Natryskiwane cieplnie powłoki ochronne stosowane w ochronie przed procesami korozyjnymi, Thermally sprayed coatings used in protection before corrosion processes

Marek Gdesz, Krzysztof Szymański, Łukasz Augustyński
Jednak malowanie - ale jak i gdzie... - Zabezpieczenie antykorozyjne konstrukcji stalowych w energetyce zawodowej, Painting in spite of everything - but how and where - Corrosion protection of steel structures in power industry

 

Sesja: POWŁOKI OCHRONNE / PROTECTIVE COATING

Małgorzata Zubielewicz
Kierunki rozwoju w zabezpieczeniach antykorozyjnych prezentowane na Konferencjach europejskich, Developments in the field of anticorrosive coatings presented at European conferences

Wojciech Zatorski
Zagrożenia chemiczne spowodowane rozkładem termicznym powłokotwórczych tworzyw sztucznych, Chemical risks caused by the thermal decomposition of plastics

Józef Kozieł
Przemysłowe metody nakładania wyrobów lakierowych, Industrial methods of applying organic coatings  


Rejestracja nie jest możliwa.


Pliki do pobrania

Brak plików

Firmy wspierające PSK