Konferencja PSK OSTRÓDA 2013

O konferencji

VII DOROCZNA KONFERENCJA naukowo-techniczna "WSPÓŁCZESNE TECHNOLOGIE PRZECIWKOROZYJNE" / Annual Conference of Polish Corrosion Society "Modern Anticorrosion Technologies"  odbyła się w dniach 8-10 maja 2016 r. w Hotelu WIlla Port w Ostródzie. Spotkanie to było 368. wydarzeniem Europejskiej Federacji Korozyjnej.

Zaloguj się w celu zapoznania się z pełną wersją referatów - umieszczonych w załączniku

 

 

SPIS REFERATÓW

Papers

Andrzej Królikowski

Korozja w wielkim mieście – korozja atmosferyczna obiektów infrastruktury miejskiej

CORROSION IN URBAN AGGLOMERATIONS - ATMOSPHERIC CORROSION OF URBAN INFRASTRUCTURE FACILITIES

 

Wojciech Sokólski

Korozja i zabezpieczenia przeciwkorozyjne podziemnej infrastruktury  miejskiej
- przegląd problemów

CORROSION AND ANTICORROSION PROTECTION OF MUNICIPAL UNDERGROUND INFRASTRUCTURE – REVIEW OF PROBLEMS

 

Zdzisław Trzaska

Ochrona sieci gazu ziemnego przed korozją powodowaną prądem błądzącym

PROTECTION OF THE NATURAL GAS GRID ON THE CORROSION DUE TO STRAY CURRENTS

 

Andrzej Głębowicz

Umowy  gwarancyjne na zabezpieczenie przed korozją konstrukcji przemysłowych.
Aspekty formalno – prawne

ANTICORROSION PROTECTION GUARANTEES IN INDUSTRIAL APPLICATIONS. FORMAL AND LEGAL ASPECTS, SPECIFICS OF GUARANTEE CONTRACTS, INSPECTIONS

 

Leszek Augustynek

Kontrakt gwarancyjny dostawcy farb - mediana propozycji. Kodeks cywilny a kontrakty gwarancyjne dostawców farb antykorozyjnych

THE GUARANTEE CONTRACT – THE MEDIAN OF PROPOSALS. CIVIL LAW AND THE PROPOSALS
OF GUARANTEE CONTRACTS OF ANTICORROSION PAINT SUPPLIERS

 

Ewa Nowicka

Gwarancja na zabezpieczenie antykorozyjne w oczach świadomego wykonawcy

GUARANTEE FOR CORROSION PROTECTION IN THE EYES OF CONSCIOUS CONTRACTOR

 

Robert Chrzanowski, Agnieszka Kulesza

Odbiór obiektów mostowych po okresie gwarancji

COMMISSIONING OF BRIDGES AFTER COMPLETION OF WORK AND DURING THE WARRANTY PERIOD

 

Marek Fiedorowicz, Michał Jagiełło

Specyficzna ochrona przed prądami błądzącymi d.c. rurociągu pokrytego powłoką izolacyjną o wysokim poziomie szczelności

SPECIFIC PROTECTION OF PIPELINE APPLIED WITH HIGHT TIGHTNESS COATING AGAINST STRAY CURRENTS D.C.

 

Jan Szukalski, Jezmar Jankowski, Wojciech Sokólski

Ochrona katodowa zbiorników podziemnych na stacjach paliwowych - dane statystyczne serwisów instalacji

CATHODIC PROTECTION OF UNDERGROUND TANKS AT FUEL STATIONS  – STATISTICAL DATA
OF INSTALLATION SERVICING

 

Tomasz Brodnicki, Błażej Nowakowski

Przepięcia elektroenergetyczne jako główne źródło awaryjności systemu ochrony katodowej  

POWER SURGE – MAIN SOURCE OF FAULT IN ANTICORROSION SYSTEM

 

Wojciech Sokólski

Metoda korelacyjna badania prądów błądzących - technika ciągle nie odkryta w normalizacji

THE CORRELATION METHOD FOR INVESTIGATING STRAY CURRENTS – THE STILL NON-STANDARD TECHNIQUE

 

Józef Dąbrowski

Upływ prądów z szynowych trakcji elektrycznych do ziemi - ocena zagrożenia konstrukcji podziemnych prądami błądzącymi

INFLUENCE RAIL SYSTEM CONDUKTANCE DC ELECTRIC TRATION ON THE UNDERGROUND METAL STRUKTURES

 

Łukasz Augustyński

Pomiarowa grubość powłok - nowy sposób interpretacji grubości powłoki oceniany na konstrukcji  - nowe statystyczne kryterium odbiorowe, powiązane ze zużyciem farb i trwałością zabezpieczenia

APPRAISED DRY FILM THICKNESS (ADFT) – A NEW CONCEPT FOR THE ASSESSMENT OF COATING THICKNESS ON A STRUCTURE

 

Agnieszka Królikowska, Małgorzata Zubielewicz

Czego można się dowiedzieć o materiałach antykorozyjnych używając nowoczesnych metod badawczych

WHAT MODERN RESEARCH METHODS MAY TELL ABOUT ANTICORROSIVE MATERIALS

 

Joanna Kobus, Lech Kwiatkowski

Monitoring korozji atmosferycznej w Polsce

MONITORING OF ATMOSPHERIC CORROSION IN POLAND

 

Agnieszka Królikowska, Małgorzata Zubielewicz

Różnorodność powłok cynkowych ogniowych i konsekwencje tego zjawiska

THE VARIETY OF HOT DIP GALVANIZED COATINGS AND ITS CONSEQUENCES

 

Rajmund Sulik

Naprawa powłok cynkowych ogniowych na przykładzie bramownic (prezentacja)

THE REPAIR OF HOT-DIP GALVANIZED ZINC COATINGS ILLUSTRATED WITH AN EXAMPLE
OF GANTRIES

 

Teresa Możaryn

Zabezpieczenie konstrukcji betonowych przed korozją w świetle wymagań normy
PN-EN 1504-2 i dokumentów ITB

PROTECTION AGAINST CORROSION OF CONCRETE STRUCTURES IN THE LIGHT OF REQUIREMENTS
OF THE STANDARD PN- EN 1504-2 AND DOCUMENTS ITB

 

Michał Wojtowicz

Ochrona materiałowo-strukturalna najbardziej skutecznym sposobem zapewnienia trwałości konstrukcji

MATERIAL AND STRUCTURAL PROTECTION AS THE MOST EFFECTIVE WAY TO ENSURE THE DURABILITY OF CONCRETE STRUCTURES

 

Andrzej Brandt

Bezpieczeństwo pracowników przy robotach przeciwkorozyjnych w wytwórniach konstrukcji stalowych

SAFETY DURING ANTICORROSION WORK IN THE STEEL MANUFACTURE

 

Michał Jaczewski

Rażące przykłady narażenia zdrowia i mienia przy pracach przeciwkorozyjnych
(Ustawodawstwo, próba identyfikacji zagrożeń i rażące naruszanie zasad bezpieczeństwa)

HEALTH AND LIFE HAZARDS IN CORROSION PROTECTION WORKS (LEGISLATION, ATTEMPT
TO IDENTIFY HAZARDS AND GROSS VIOLATIONS OF SAFETY RULES)

SPIS UCZESTNIKÓW

Organizator Konferencji
POLSKIE STOWARZYSZENIE KOROZYJNE
ul. Elbląska 133A, 80-718 Gdańsk, www.psk.org.pl   konferencja@psk.org.pl
Sekretarz:  Urszula Paszek  sekretarz@psk.org.pl
Komitet Organizacyjny:
Aleksandra Baraniak, Agnieszka Królikowska, Urszula Paszek, Sławomir Piłat, Wojciech Sokólski


Rejestracja nie jest możliwa.


Pliki do pobrania

Brak plików

Firmy wspierające PSK