KONFERENCJE PSK


Polskie Stowarzyszenie Korozyjne łącznie z corocznym Walnym Zebraniem swoich członków organizuje konferencję naukowo-techniczną "WSPÓŁCZESNE TECHNOLOGIE PRZECIWKOROZYJNE". Jej celem jest prezentacja aktualnych osiągnięć w rozwoju metod walki z korozją, ze szczególnym naciskiem na wymianę doświadczeń praktycznych. Na spotkanie to zapraszani są krajowi i zagraniczni specjaliści prezentujący różne aktualne zagadnienia technologii ochrony przeciwkorozyjnej. Podczas "dyskusji okrągłego stołu" omawiane są problemy naszego środowiska oraz ustalany zarys tematyki kolejnej konferencji.

Firmy wspierające PSK